SiguesTU

Sessió Prou abusos

Participants: Primària CMPrimària CS
Eix: Convivència
Durada: 1h 30 min
Habilitats: EmpatiaPresa de decisions i solució de problemesPensament crític
Objectius:
 • Conèixer els diferents tipus de violències que es poden produir a l'aula
 • Ajudar l'alumnat a prendre consciència sobre les violències que poden rebre o exercir
 • Impulsar estratègies per promoure el benestar a l'aula
Material i recursos: Paper d’embalar, retoladors, colors, fulls en blanc.
Desenvolupament:

Iniciem la sessió posant-nos en rotllana i pactant quines coses farem perquè hi hagi bona convivència i respecte durant tot el taller. Explicarem què farem: hi haurà una part en què entre totes parlarem de què vol dir la paraula “abús” i una altra part en què treballarem diferents violències de manera individual.

Cal tenir en compte que l’objectiu d’aquesta activitat és mostrar que hi ha situacions de la vida quotidiana que potser tenim normalitzades, però que poden ser més importants i perjudicials del que semblen. També podem aprofitar per introduir la importància de la col·laboració i del treball en equip, per poder gaudir d’una bona convivència.

  1 - TREBALL GRUPAL:

  Presentació: proposarem que cada persona digui el nom i què els fa sentir saber que farem aquest taller, ara que ja s’ha explicat què treballarem (potser sento por, potser sento inquietud, potser no sento res, etc.).

  Què és l’abús? Demanarem al grup què vol dir la paraula “abús”. Es tractarà en un inici d’anar apuntant a la pissarra les aportacions que fa l’alumnat. És interessant preguntar què volen dir quan diuen algun concepte en concret. Per exemple: abús és molestar. Què vol dir molestar? Com puc saber que m’estan molestant? Perquè posin exemples, perquè el fet d’haver de concretar, fa que es doni molta informació de situacions i/o fets que hagin viscut o estiguin vivint. També podem afegir la pregunta com ens sentim quan vivim una situació d’abús i afegir-ho a la pissarra.

  Creació de la definició “d’abús”: proposem al grup que, amb tot el que hem apuntat a la pissarra, pensem i decidim com serà la definició del grup classe de la paraula “abús”.  En podem anotar dues o tres i després votar quina és la que agrada més o la que representa millor el significat de la paraula. 

  Preguntes amb els ulls tancats: encara en rotllana, demanarem a l’alumnat que s’asseguin del revés, és a dir, mirant cap enfora però sense girar la cadira. De manera que allà on recolzaven l’esquena ara hi recolzin el pit. Demanem que baixin el cap i que tanquin els ulls. Una vegada posicionats, explicarem que farem algunes preguntes i que en cas que pensin que això els passa a ells o elles poden aixecar el dit o la mà. És important mantenir els ulls tancats per garantir que ningú vegi les respostes dels altres.

  Les preguntes són les següents:

  • Que aixequin la mà les persones que estan a gust en aquesta classe
  • Que aixequin la mà les persones que senten que tenen amistats a la classe, que si em passa alguna cosa tinc a qui explicar-li
  • Que aixequin la mà les persones que NO estan a gust en aquesta classe
  • Que aixequin la mà les persones que senten que les deixen de banda (podem apuntar el nº de mans aixecades a la pissarra)
  • Que aixequin la mà les persones que a dia d’avui tenen algun problema a l’escola i no ho han explicat a ningú perquè pateixen, perquè tenen por, etc.
  • Que aixequin la mà les persones que no se senten massa tranquil·les a l’escola, que pateixen que els passi alguna cosa, que tenen por (la paraula por la deixo sempre la última).

  Quan acabem demanem que es tornin a col·locar en rotllana i deixarem uns moments per si algú vol compartir alguna cosa del que s’acaba de preguntar. En cas que no, passem a la següent dinàmica.

  2 - TREBALL INDIVIDUAL:

  Demanem a l’alumnat que es reparteixi per l’aula amb la cadira i la taula o amb un suport per poder dibuixar. És important que cadascú pugui tenir un espai individual. Mentre es van col·locant escrivim les 5 violències que treballarem a la pissarra: violència social, violència verbal, violència física, violència sexual i intimidació física.

  Definim les violències:  abans de definir-les podem recordar l’objectiu de la sessió (explicada al punt “a tenir en compte” a l’inici de la fitxa). Podem ajudar el grup amb els següents exemples:

  • Violència social: és quan deixem de banda a un/a company/a, tot el que té a veure amb el racisme, és quan una persona entra per la porta i hi ha mirades, somriures, comentaris en veu baixa, també quan una persona està exposant davant del grup i hi ha riures, critiques o es fan comentaris sobre com va vestida una persona, etc.
  • Violència física: és qualsevol cosa que tingui a veure amb contacte físic, per exemple: picar, posar el peu perquè la persona caigui, donar empentes, tirar coses al cap d’un/a company/a mentre s’està fent classe, etc.
  • Violència verbal: insults, faltes de respecte, etc.
  • Violència sexual: abaixar els pantalons a una persona, tocar el cul o parts íntimes d’un/a company/a, espiar als lavabos o als vestuaris, etc.
  • Intimidació física: tots aquells gestos que ens poden fer sentir amenaçades o amenaçats. Per exemple: quan al pati algú se’ns acosta i ens amenaça que ens picarà, quan una persona ens dirigeix una mirada molt incòmoda, etc.

  Dibuixem: un cop definides, repartim un full per cada infant i proposem que, de manera individual, pensin en una situació que hagin viscut o estiguin vivint actualment a l’escola que tingui a veure amb una d’aquestes 5 violències i que la dibuixin.

  Important: cal remarcar que és un treball individual i que en cap moment es compartirà amb la resta del grup, si no es vol.

  Si hi ha alguna dificultat en trobar una situació per dibuixar, pot ajudar a pensar i/o recordar algun moment en el que s’hagi viscut alguna situació de nerviosisme, tristesa, ràbia, etc. També es pot dibuixar una situació que hagin pogut observar, encara que no l’hagin viscut en primera persona.

  A tenir en compte: si algun alumne ens proposa escriure-ho en comptes de dibuixar també valdrà aquesta opció. Si algun alumne ens demana poder dibuixar-ne més d’una, també li validarem, doncs l’objectiu és plasmar a través de la pintura, escriptura, allò que viuen que els incomoda i que consideren violència cap a elles i ells.

  Posada en comú: demanem al grup qui vol compartir el que ha dibuixat i afegim diferents opcions per fer-ho: ensenyar i explicar el que han dibuixat o només explicar la situació sense ensenyar el dibuix.  És important remarcar que és opcional compartir-lo.

  Podem aprofitar les situacions que s’expliquen per preguntar a la resta de grup quina violència creuen que hi ha reflectida, quines altres podrien aparèixer també, si passa a més persones del grup, etc.

  3 - TANCAMENT:

  Demanem al grup classe que facin subgrups de 3 o 4 persones. Cada subgrup haurà de pensar una manera de representar, amb teatre imatge, la frase del taller: “prou abusos”. Passat un parell o tres de minuts, demanarem als grups que ho representin davant la resta.

  4 - PER ESTIRAR EL FIL:

  Podem crear un mural: agafem un tall de paper d’embalar i hi fem 5 columnes, una per a cada violència. L’enganxem a alguna paret de l’aula. A continuació us deixem diferents opcions:

  Treballem els dibuixos: preguntem al grup qui vol que els seus dibuixos siguin penjats en aquest mural:

  • Si hi ha dibuixos que es volen enganxar perquè representen alguna violència, cal un acompanyament docent per classificar-los.
  • Si ningú vol enganxar al mural el seu dibuix, podem apuntar a cada columna diferents exemples d’aquella violència, tal com hem fet a l’inici per definir-les. Podem deixar el mural penjat per la resta de curs i en cas que es vagin donant situacions similars, afegir-les a la columna o columnes corresponents.  

  Una altra opció és afegir les situacions que proposava la fitxa inicial per treballar al grup, de manera que es reflexionarà sobre exemples que no impliquen a ningú en concret del grup classe.

  Com continuar: proposem que, de manera grupal o individual, pensin “què podem fer com a grup perquè les situacions penjades al mural no es tornin a repetir o puguin ser reparades”.

  • Podem suggerir que cada alumne escrigui un compromís individual.
  • Podem suggerir que el compromís sigui com a grup classe.
  • Podem suggerir revisar el mural en un període de temps (a determinar per la persona docent). En cas que hi hagi situacions que ja s’hagin solucionat, les poden treure del mural.
  • Podem afegir una columna o un espai al costat o al mateix mural per afegir tot allò que han fet per garantir la bona convivència al grup com a reforç positiu de les bones pràctiques.
  Font: Equip «Sigues tu»