Projecte casals: «Un estiu per emocionar-se»

Està demostrat que, en el marc de les habilitats per a la vida, les competències emocionals s’han de desenvolupar des de les primeres etapes, ja que una bona intel·ligència emocional té molts efectes positius per a la vida, com ara una bona gestió de l’estrès, més autodisciplina, més reconeixement de les qualitats dels altres, millor afrontament dels errors o gestió més positiva dels conflictes.

En el context actual, té especial importància ajudar els infants a prendre consciència de les emocions pròpies i de les alienes i tenir la capacitat de regular-les. En aquest sentit, el lleure educatiu és un bon espai per promoure aquests aprenentatges, ja que facilita l’aplicació de metodologies actives i vivencials que permeten als infants participar en les accions, per exemple treballant en petits grups, fent jocs, pluja d’idees o debats.

PROPOSTA PEDAGÒGICA

La proposta que us presentem l’hem titulat «Un estiu per emocionar-se». Es tracta d’una sèrie d’activitats pensades per treballar les diferents emocions als casals amb els més petits i petites. Es tracta d’un recurs motivador en clau d’humor i pensat per infants de 5 a 10 anys amb l’objectiu d’ajudar-los a identificar i prendre consciència de les emocions pròpies i dels altres, per tal de poder regular-les de manera adequada i assolir un bon equilibri emocional.

Per tal de desenvolupar-ho, Dipsalut posa a disposició dels casals municipals els següents recursos i activitats:

  1. Formació per l’equip de monitores i monitors disponible en línia
  2. Activitats i jocs per treballar les 5 emocions bàsiques (ALEGRIA, TRISTESA, POR, RÀBIA I AMOR)
  3. Gimcana de les emocions dinamitzada
  4. Sessions per famílies

1- Formació per l’equip de monitores i monitors

Per tal que les empreses i persones responsables del casal puguin dur a terme aquesta proposta de forma adequada, tenen a la seva disposició una formació en línia a càrrec de l’equip tècnic del “Sigues tu”. Els continguts d’aquesta formació se centraran en com treballar les emocions i en donar pautes i recursos pràctics per acompanyar emocionalment els infants. 

Formació equip monitores i monitors

2- Activitats i jocs per treballar les 5 emocions bàsiques

PROPOSTA DE JOCS I ACTIVITATS

Us proposem un seguit de jocs i activitats pensades especialment per a casals d’estiu, per treballar les cinc emocions bàsiques (alegria, tristesa, por, amor i ràbia). L’equip de monitors i monitores del casal desenvoluparan amb els infants la proposta pedagògica segons les seves necessitats i prioritats.

Es tracta d’un plantejament flexible, que es pot adaptar a les diferents tipologies de casals i a la diversitat de l’alumnat. La nostra recomanació és adreçar-ho a l’alumnat de cicle inicial i mitjà (de 5 a 10 anys), però cada casal podrà escollir el grup d’infants amb els quals es durà a terme, en funció de les seves característiques.

Pel que fa a la temporització, es pot organitzar com li vagi millor al casal, però és recomanable que es faci de forma regular: dos cops per setmana, una estona cada dia o bé cada dia durant 10 dies.

3- Gimcana de les emocions dinamitzada

Dipsalut posa a disposició dels casals municipals de la demarcació de Girona que implementin aquesta proposta la gimcana de les emocions dinamitzada, que reforçarà el treball dut a terme durant el casal i servirà com a element motivador, ja que els infants podran posar en pràctica les emocions de forma lúdica i motivadora.

Una persona especialista en lleure educatiu es posarà en contacte amb el casal i pactarà les dates per realitzar la gimcana a cada casal participant. Per a dur a terme aquesta activitat no cal cap requisit tècnic especial. Està pensada per dur-la a terme al pati i la persona que la condueix portarà tot el material necessari per realitzar-la. Es preveu que es pugui fer més d’una de forma simultània, en funció dels infants participants.

Gimcana de les emocions

4- Sessions per famílies 

Considerem clau implicar les famílies en el projecte, ja que tenen un paper protagonista i fonamental en l’aprenentatge de la gestió emocional dels infants i en la millora de les relacions familiars.

Per aquest motiu, oferim dues sessions de dues hores de durada aproximadament, en línia, a càrrec de professionals expertes del “Sigues tu” en família:

  • Aprenem a gestionar la ràbia dels nostres fills i filles
  • La convivència familiar i la gestió dels conflictes

En aquestes sessions s’explicarà el projecte i s’abordarà, des d’una vessant teòrica i pràctica la gestió emocional de la ràbia i l’enuig i maneres per aprofitar els conflictes amb l’objectiu de millorar les relacions familiars.

Es duran a terme telemàticament. Les famílies es podran apuntar a una sessió de les 4 disponibles durant el mes de juliol. El casal i/o l'ajuntament corresponent s'encarregaran de realitzar la difusió de la sessió entre les famílies.