Trobada inicial

Per poder implementar el programa idòniament, una persona tècnica referent del programa (PTR) planificarà amb els centres participants una Trobada inicial amb l'objectiu d'introduir el marc conceptual i explicar amb detall els materials, la metodologia i els serveis que inclou en programa. Té una durada aproximada d'1h 30 minuts. Teniu diferents opcions en funció del tipus d'ensenyament.

trobada inicial educació infantil

trobada inicial primària

trobada inicial Secundària

trobada inicial PFI

trobada inicial CFA