SESSIÓ INICIAL - Salut i Habilitats per a la Vida

Aquesta sessió inicial té com a objectiu presentar el programa i les habilitats per a la vida que treballarem durant el curs. L'hem separat en dues parts (Presentació i Habilitats per a la vida) que es poden fer en una única sessió o en dues. Un cop realitzades,  us oferim un seguit de dinàmiques curtes per tal que pogueu dur-ne a terme alguna en base als interessos de l'alumnat. 

1-  PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

Començarem definint amb l’alumnat que és el programa «Sigues tu»:

  • Apuntarem a la pissarra o projectarem al PowerPoint «Sigues tu» programa de salut i llançarem la pregunta: Amb aquest nom, de què creieu que tracta el programa? Si ens diuen «Ser tu mateix/a», aprofitem aquesta resposta per preguntar: Què feu per ser vosaltres mateixos/es?. Podem anar apuntant a la pissarra tot allò que surti, mirant de diferenciar entre les habilitats i els hàbits
  • A continuació parlarem de què entenem per salut. Podem ajudar a definir la salut fent preguntes que incentivin la conversa o el debat en relació amb aquest concepte, com per exemple: Què és la salut per vosaltres? Què feu per tenir una bona salut? Fem la lectura de la definició de la salut des de la perspectiva del programa «Sigues tu». Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut): «La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties»
  • Per últim, com podem relacionar la salut i les habilitats per a la vida? (teniu la imatge en l’apartat Les habilitats per a la vida). Podem anar fent preguntes, com per exemple:Si heu sentit estrès, alguna vegada us ha fet mal la panxa o el cap? Aprendre a gestionar les emocions és salut? Les amistats ens poden ajudar a trobar-nos millor quan alguna cosa ens preocupa? No trobar solucions als conflictes que sorgeixen és saludable? Per què? Com ens pot ajudar l’empatia a tenir millor salut?...

Cal tenir en compte: És important explicar que totes les habilitats per a la vida estan interconnectades les unes amb les altres, és a dir, és necessari abordar-les totes, però sovint costa separa-les. Així, per exemple, no podem treballar la nostra autoestima si no gestionem les emocions de forma correcta, o bé és molt difícil prendre bones decisions si no tenim pensament crític.

Com ho posem en pràctica? Si sou un centre que està duent a terme el programa, la persona docent conduirà una o dues sessions (depenent del temps) de presentació de les habilitats, seguint el guió proposat. Posteriorment, una persona tècnica del programa «Sigues tu» vindrà a fer dues sessions, on posarem en joc algunes habilitats a través de dinàmiques participatives. Entre aquestes dues sessions o després, la persona docent pot continuar fent les diferents propostes que apareixen a l'apartat docents de secundària

I si ja coneixen el programa? Si algun altre any ja l’hem treballat, els preguntarem si saben explicar en què consisteix el programa «Sigues tu». Si no ho saben definir, fem un recordatori dels punts que creiem necessaris.

2- LES HABILITATS PER A LA VIDA

Per escollir les habilitats que volem treballar

Per tal de motivar l’alumnat i fer que participi, es pot dur a terme una dinàmica amb l’objectiu de prioritzar aquells continguts i metodologia que siguin més interessants per al grup. Proposem a la classe que construeixin grups de 5/6 persones. Hauran d’acordar:

  • Quines tres habilitats els agradaria treballar.
  • El funcionament de les sessions: qui tindrà el rol de moderador/a (alumnat o persona tutora), si sempre serà la mateixa persona o una persona diferent per cada sessió, què passa si parla i la resta no l’escolta...
  • Les normes: quin serà el paper de la persona moderadora i quines normes volen posar perquè les sessions siguin fluïdes i tothom les aprofiti.

En acabar, fem un buidatge dels acords als quals ha arribat cada grup. Ho podem dur a terme de diferents maneres:

  • Cada grup exposa l’acord al qual han arribat i ho anem apuntant a la pissarra.
  • Anem ajuntant els grups (primer dos grups, després quatre, fins que tota la classe sigui un sol grup) i que vagin fent buidatge dels acords per després presentar-ho a la persona tutora.

Us proposem fer una recollida visual (en un paper o cartolina) de les conclusions, per poder tenir-la penjada a classe.

Us podeu descarregar la primera part de la dinàmica en format pdf aquí.

3- INICIEM EL TREBALL DE LES HABILITATS PER A VIDA

Un cop feta la presentació del programa, després que l’alumnat hagi prioritzat els continguts que vol treballar, podem fer un petit tast de les habilitats escollides. Us proposem una dinàmica curta per cadascuna d’elles que us pot ajudar a entrenar-les amb la classe: 

AUTOESTIMA I CONTROL INTERN 

maneig de les emocions i sentiments

maneig de la tensió i l'estrès

Comunicació interpersonal

negociació i rebuig

Empatia

col·laboració i treball en equip

Advocació i defensa

Presa de decisions i solució de problemes

Pensament crític