Resum del programa a primària

Us donem la benvinguda al programa «Sigues tu». Us recordem que la persona tècnica de referència del programa us assessorarà i acompanyarà durant tot el curs i us hi podeu posar en contacte en tot moment telefònicament o per correu electrònic.

En aquest apartat trobareu els aspectes més importants per tal d'implementar el programa a l'aula i un resum dels serveis que s'inclouen. Trobareu la informació més detallada a l'espai DOCENTS DE PRIMÀRIA

Per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment sobre el funcionament del programa també podeu enviar un correu a info@siguestu.cat

Si encara no ho heu fet, us recomanem que us registreu al web del programa per tal de tenir accés a tots els recursos pedagògics i a la formació. Ho podeu fer clicant a la pestanya verda de la part superior dreta d'aquest web, on diu REGISTRAR-SE. Un cop fet el registre, podreu entrar a la intranet accedint a la pestanya LOGIN amb el correu electrònic i la contrasenya que hàgiu escollit.

També us animem a consultar l'apartat en què es basa que explica breument les bases teòriques del programa i el document el rol docent; que serveix com a guia per dur a terme les dinamitzacions a l'aula, segons l'estratègia de les habilitats per a la vida.                         

                        

Com comencem?

En el següent enllaç d’un conjunt de propostes pedagògiques vinculades al material l’Aventura de la Vida i d'altres recursos relacionats amb les habilitats per a la vida per poder implementar el programa a l'aula. 

Propostes pedagògiques primària

A més, per afavorir la bona convivència a l’aula, des de l'equip del «Sigues tu» hem preparat una RECULL DE DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ per facilitar els primers dies a l’aula i de COHESIÓ DE GRUP i de BENESTAR GRUPAL per dur a terme de forma contínua durant el curs.

De la mateixa manera, podeu treballar les diferents temàtiques de salut en funció dels DIES MUNDIALS. Aquest recurs ser una bona oportunitat per conèixer amb més profunditat algunes de les problemàtiques socials i reptes de la societat actual. També ens permet adherir-nos a diferents iniciatives de grups i entitats que lluiten a favor de la pau, el respecte i la no discriminació.

També podeu accedir a l’apartat de RECURSOS PER A L'AULA, on ens apareixeran tots els recursos penjats al web. Podeu cercar per categories i per etiquetes. Per exemple podeu buscar per la categoria "Vídeos primària" i per l'etiqueta "assetjament" i trobareu un seguit de recursos per treballar aquesta temàtica concreta. 

Us acompanyem

La proposta pedagògica està pensada per tal que la docent la pugui implementar de forma autònoma a l'aula. Tanmateix, la persona de referència del nostre equip tècnic us pot donar suport en aquesta implementació i durà a terme UNA SESSIÓ amb cada grup aula de 4t i 6è. Podeu escollir entre dues opcions: 

Itinerari paraules amables

ITINERARI PANTALLES -cicle superior   

La vostra tècnica de referència es posarà en contacte amb vosaltres per dur a terme alguna d'aquestes dues propostes durant el segon trimestre. A més, al llarg del curs es faran un mínim d'una trobada de seguiment i una altra de tancament per promoure un òptim desenvolupament del programa.

Formació per a docents

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix a primària 3 recursos de teatre de les següents temàtiques:

  • Alumnat de 1r : Gestió de les emocions amb la Bleda
  • Alumnat de 3r : Diversitat sexual i de gènere «Quin embolic, melic» amb la Minúscula
  • Alumnat de 5è: Habilitats per a la vida amb el Dr Hopper                                                        

Pel curs 2023-24 es continuaran oferint un màxim de 2 espectacles de teatre a l'aula als centres participants al «Sigues tu».  En cas que no es pugui cobrir tota la demanda,  es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socioeconòmics i s'informarà oportunament els centres escollits. En els següents enllaços trobareu dues propostes pedagògiques amb diverses sessions per treballar abans o després de l'actuació:

LES emocions amb la bleda 

Les habilitats i els ODS amb en hopper

Està previst començar les accions als centres a finals d'octubre de 2023. Podeu trobar tota la informació aquí

COM SOL·LICITAR ELS SERVEIS PEL CURS 2023-24? La formació de centre i el teatre es podran sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas (que rebreu per correu al vostre centre a finals del mes d'agost de 2023). Un cop concedit el servei, la persona que el gestiona es posarà en contacte amb els centres per pactar les dates i horaris de realització. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. La formació individual a distància la podran sol·licitar de forma individual totes aquelles docents que estiguin duent a terme el programa i que estiguin registrades al web. Disponible a partir de desembre de 2023 i s'iniciarà el mes de gener de 2024. 

I les famílies?

El «Programa per a famílies» de Dipsalut ofereix recursos i serveis al voltant de la criança positiva a les famílies i a les persones que tenen cura dels infants i joves de la demarcació de Girona, així com als professionals que els acompanyen.

Concretament, s'ofereix el taller vivencial «Com parlar als infants» que proporciona estratègies basades en la criança positiva amb l'objectiu d'afavorir la connexió i la confiança amb els nostres infants. Aquí trobareu tota la informació.

També s'ofereixen Càpsules Formatives en línia centrades en temàtiques com l’assetjament escolar, la comunicació familiar o la prevenció dels abusos sexuals amb una durada aproximada dues hores cadascuna. Les famílies tenen un espai al web on poden trobar recursos per treballar les habilitats per a la vida a casa

Formació espai menjador

Aquesta formació està dissenyada per proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de forma respectuosa i comprensiva davant els conflictes, per tal de promoure les cures a tots nivells i assolir un major benestar per totes les parts implicades. Es durà a terme durant el primer trimestre del curs 2023-24 a diferents localitzacions de la demarcació de Girona en horari de matins (de 9:15 a 11:45) o tardes (de 16:30 a 19:00). Aquí podeu trobar més informació. 

Servei d'emergències psicològiques de Dipsalut

Els centres educatius de la demarcació de Girona poden activar aquest servei quan sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica que requereixi una intervenció psicològica especialitzada (violència sexual, mort traumàtica...). Aquest servei es pot activar a través de l'equip d'EAP o Inspecció del Departament d'Educació. Trobareu tota la informació aquí