Resum del programa a EI

Us donem la benvinguda al programa «Sigues tu». Us recordem que la persona tècnica de referència del programa us assessorarà i acompanyarà durant tot el curs i us hi podeu posar en contacte en tot moment telefònicament o per correu electrònic. En aquest apartat trobareu els aspectes més importants per tal d'implementar el programa a l'aula i un resum dels serveis que s'inclouen. Trobareu la informació més detallada a l'espai DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL

Per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment sobre el funcionament del programa també podeu enviar un correu a info@siguestu.cat

Si encara no ho heu fet, us recomanem que us registreu al web del programa per tal de tenir accés a tots els recursos pedagògics i a la formació. Ho podeu fer clicant a la pestanya verda de la part superior dreta d'aquest web, on diu REGISTRAR-SE. Un cop fet el registre, podreu entrar a l'intranet accedint a la pestanya LOGIN amb el correu electrònic i la contrasenya que hàgiu escollit.

També us animem a consultar l'apartat en què es basa que explica breument les bases teòriques del programa i el document el rol docent; que serveix com a guia per dur a terme les dinamitzacions a l'aula, segons l'estratègia de les habilitats per a la vida.                         

                        

Com comencem?

Les escoles que participeu en el «Sigues tu» a Educació Infantil formeu part de la prova pilot de la Proposta Descobrint que es va iniciar el curs 2021-22 i finalitza aquest curs 2023-24 amb el material de tots els àmbits ja disponible. 

Durant les primeres setmanes de setembre rebreu al vostre centre educatiu el material fungible i el que us falta i el de l'àmbit EL MÓN, que completarà el que ja teniu a disposició dels dos cursos anteriors. 

Guia docent descobrint

Us acompanyem

La proposta pedagògica està pensada per tal que la docent la pugui implementar de forma autònoma a l'aula. Tanmateix, la persona de referència del nostre equip tècnic us pot donar suport en aquesta implementació i durà a terme UNA SESSIÓ amb cada grup aula d'I5. Podeu escollir entre dues opcions: 

 proposta VISCA LES UNGLES DE COLORS!

proposta color carn

La vostra tècnica de referència es posarà en contacte amb vosaltres per dur a terme alguna d'aquestes dues propostes durant el segon trimestre. A més, al llarg del curs es faran un mínim d'una trobada de seguiment i una altra de tancament per promoure un òptim desenvolupament del programa.

Formació per a docents

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

COM SOL·LICITAR LA FORMACIÓ PEL CURS 2023-24? La formació de centre es podrà sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas (que rebreu per correu al vostre centre a finals del mes d'agost de 2023). Un cop concedit el servei, la persona que el gestiona es posarà en contacte amb els centres per pactar les dates i horaris de realització. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. La formació individual a distància la podran sol·licitar de forma individual totes aquelles docents que estiguin duent a terme el programa i que estiguin registrades al web. Disponible a partir de desembre de 2023 i s'iniciarà el mes de gener de 2024. 

I les famílies?

El «Programa per a famílies» de Dipsalut ofereix recursos i serveis al voltant de la criança positiva a les famílies i a les persones que tenen cura dels infants i joves de la demarcació de Girona, així com als professionals que els acompanyen.

Concretament, s'ofereix el taller vivencial «Com parlar als infants» que proporciona estratègies basades en la criança positiva amb l'objectiu d'afavorir la connexió i la confiança amb els nostres infants. Aquí trobareu tota la informació. 

El «Programa per a famílies» també ofereix Càpsules Formatives en línia centrades en temàtiques com l’assetjament escolar, la comunicació familiar, els usos i abusos d eles pantalles o la prevenció dels abusos sexuals. Es tracta de formacions d’aproximadament dues hores cada una. Aquí trobareu la informació sobre dates, horaris i les inscripcions de cada formació i trimestre.

Formació espai menjador

Aquesta formació està dissenyada per proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de forma respectuosa i comprensiva davant els conflictes, per tal de promoure les cures a tots nivells i assolir un major benestar per totes les parts implicades. Es durà a terme durant el primer trimestre del curs 2023-24 a diferents localitzacions de la demarcació de Girona en horari de matins (de 9:15 a 11:45) o tardes (de 16:30 a 19:00). Aquí podeu trobar més informació. 

Servei d'emergències psicològiques de Dipsalut

Els centres educatius de la demarcació de Girona poden activar aquest servei quan sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica que requereixi una intervenció psicològica especialitzada (violència sexual, mort traumàtica...). Aquest servei es pot activar a través de l'equip d'EAP o Inspecció del Departament d'Educació. Trobareu tota la informació aquí