Resum del programa a CFA

Us donem la benvinguda al programa «Sigues tu». Us recordem que la persona tècnica de referència del programa us assessorarà i acompanyarà durant tot el curs i us hi podeu posar en contacte en tot moment telefònicament o per correu electrònic. En aquest apartat trobareu els aspectes més importants per tal d'implementar el programa a l'aula i un resum dels serveis que s'inclouen. Trobareu la informació més detallada a l'espai DOCENTS DE CFA

Per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment sobre el funcionament del programa també podeu enviar un correu a info@siguestu.cat

Si encara no ho heu fet, us recomanem que us registreu al web del programa per tal de tenir accés a tots els recursos pedagògics i a la formació. Ho podeu fer clicant a la pestanya verda de la part superior dreta d'aquest web, on diu REGISTRAR-SE. Un cop fet el registre, podreu entrar a la intranet accedint a la pestanya LOGIN amb el correu electrònic i la contrasenya que hàgiu escollit.

També us animem a consultar l'apartat en què es basa que explica breument les bases teòriques del programa i el document el rol docent; que serveix com a guia per dur a terme les dinamitzacions a l'aula, segons l'estratègia de les habilitats per a la vida.                         

                        

Com comencem?

La proposta pedagògica pels CFA consta de 5 sessions per treballar les habilitats per a la vida. Està pensada per tal que la docent la pugui implementar de forma autònoma a l'aula. Tanmateix, la persona de referència del nostre equip tècnic durà a terme DUES SESSIONS amb cada grup aula i és important que la docent continuï aquest treball fent les altres tres sessions.  

A més, al llarg del curs es faran un mínim d'una trobada de seguiment i una altra de tancament per promoure un òptim desenvolupament del programa.

proposta pedagògica

Aquest curs 2023-24, com a NOVETAT,  l'equip del «Sigues tu» hem creat tres propostes específiques de 4 sessions cadascuna per treballar amb l'alumnat de Graduat d’Educació Secundària per a adults (GES)

itinerari pre-ges

itinerari GES 1

itinerari ges 2

A més dels anteriors, teniu a la vostra disposició 3 propostes que, tot i que no estan dissenyades específicament per l'alumnat de CFA, us poden ajudar a treballar algunes temàtiques concretes: 

Itinerari ús de pantalles 1r i 2n d'ESO

Itinerari diversitat sexuaL 3r i 4t d'ESO

Itinerari gestió de les tensions i l'estrès Batxillerat

També podeu trobar recursos classificats per paraules clau i categories a RECURSOS PER A L'AULA. Per exemple podeu buscar per la categoria "Vídeos secundària" i per l'etiqueta "assetjament" i trobareu un seguit de recursos per treballar aquesta temàtica concreta. De la mateixa manera, podeu planificar l'abordatge de temes específics de salut fent-los coincidir amb els seus DIES MUNDIALS.

A més, per afavorir la bona convivència a l’aula, des de l'equip del «Sigues tu» hem preparat una RECULL DE DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ per facilitar els primers dies a l’aula i de COHESIÓ DE GRUP i el BENESTAR GRUPAL per treballar de forma contínua durant tot el curs. 

Formació per a docents

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix 2 recursos de teatre de les següents temàtiques:

  • Ús de pantalles: beneficis i riscos
  • Relacions sexoafectives

Les activitats tenen una durada aproximada de 1h 30 minuts i estan dinamitzades per la companyia La Nave Va, es duen a terme a l'aula i no tenen cap requisit tècnic especial. L’eina metodològica que s'utilitza és el Teatre Fòrum, on l'alumnat pot explorar i debatre, des de l’acció, quina seria l’opció que consideren més adequada pels personatges. Els centres participants podran optar a un dels dos proposats, per totes les línies del curs corresponent. Podeu trobar tota la informació aquí

COM SOL·LICITAR ELS SERVEIS PEL CURS 2023-24? La formació de centre i el teatre es podran sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas (que rebreu per correu al vostre centre a finals del mes d'agost de 2023). Un cop concedit el servei, la persona que el gestiona es posarà en contacte amb els centres per pactar les dates i horaris de realització. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. La formació individual a distància la podran sol·licitar de forma individual totes aquelles docents que estiguin duent a terme el programa i que estiguin registrades al web. Disponible a partir de desembre de 2023 i s'iniciarà el mes de gener de 2024. 

Servei d'emergències psicològiques de Dipsalut

Els centres educatius de la demarcació de Girona poden activar aquest servei quan sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica que requereixi una intervenció psicològica especialitzada (violència sexual, mort traumàtica...). Aquest servei es pot activar a través de l'equip d'EAP o Inspecció del Departament d'Educació. Trobareu tota la informació aquí