Per primària

El programa "Sigues tu" ofereix un seguit de recursos de teatre per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. 

Poden accedir a aquests recursos totes les escoles que facin el programa. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda,  es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits. 

Pel curs 2021-22 s'oferiran un màxim de 2  espectacles de teatre a l'aula als centres participants al "Sigues tu". Està previst començar les accions als centres a finals d'octubre de 2021. En tot moment es prendran les mesures sanitàries necessàries per dur a terme aquests espectacles amb les màximes garanties. 

A continuació trobareu la descripció i objectius de cada recurs de teatre:

1r de primària Gestió de les emocions: El viatge de les emocions de la Bleda

La companyia de teatre “La Bleda” s’encarrega de desenvolupar l'activitat "El viatge de les emocions".

Aquest recurs té l'objectiu de promoure en l’alumnat l’entrenament de l’habilitat de gestió de les emocions i sentiments.  En aquest sentit, el reconeixement de les emocions és el primer pas per tal d’adquirir les habilitats necessàries de regulació emocional per relacionar-se amb l’entorn i amb un mateix de forma satisfactòria. 

La sessió està dividida en tres parts: Presentació del personatge i situació. Resolució del conflicte. Conclusió i comiat. Un total de 50 minuts aproximadament.

La pallassa Bleda arriba a l'escola amb una maleta (molt visual) i enceta una conversa amb l'alumnat, està molt preocupada perquè no sent res... Poc a poc i amb l'ajuda dels infants, la Bleda va veient com apareixen novament les seves emocions. Cada color d'una peça de roba o complement ens mostrarà una emoció diferent: Groc: alegria, Vermell: ràbia, Negre: por, Blau: tristesa. Finalment la Bleda podrà tornar a sentir!

PER SEGUIR EL TREBALL A L'AULA: Us oferim la proposta Esquitxa emocions amb la Bleda, que són una sèrie de 10 vídeos i activitats amb l'objectiu d'ajudar els infants a identificar i prendre consciència de les emocions pròpies i dels altres, per tal de poder regular-les de manera adequada i assolir un bon equilibri emocional. També us podeu descarregar el Dibuix per pintar de la BLeda

3r de primària Perspectiva de gènere i coeducació: Quin embolic melic

La companyia de teatre “La Minúscula” s’encarrega de desenvolupar l'activitat teatralitzada "Quin embolic melic".

Aquesta activitat es desenvolupa a l’aula i té una durada de 50 minuts aproximadament.  A través d'alguns contes sobre coeducació i amb una dinàmica participativa, es convida els infants a reflexionar sobre l’autonomia i els estereotips de gènere. 

Entre els 6 i els 12 anys és l’etapa on els infants desenvolupen la seva identitat de gènere, és quan s'identifiquen amb més claredat comportaments i actituds associades a homes i a dones, incorporen aquestes conductes en la seva manera d'actuar i poden reconèixer possibles situacions de desigualtat o discriminació. 

Entenem per coeducar el procés que pretén desenvolupar de forma plena les capacitats de les persones en la igualtat i des de la diferència, possibilitant la llibertat d’expressar-se sense la mediació d’estereotips de gènere i donant suport a l’alumnat amb comportaments de gènere no normatius. PER SEGUIR EL TREBALL A L'AULA us proposem alguns RECURSOS cop realitzada la sessió. 

5è de primària Habilitats per a la vida: El cas del Dr. Hopper

L'espectacle anomenat "Investiguem habilitats amb en Hopper", està protagonitzat per l’actor Pere Hosta i té per objectiu reforçar l’aprenentatge de les 10 habilitats bàsiques per a la vida i dels hàbits saludables.

L’obra té una durada aproximada d'uns quaranta minuts i es duu a terme a la mateixa classe, de manera que no té cap requeriment tècnic especial. Aquesta proposta teatral està pensada per tal de reforçar l’aplicació del programa “Sigues tu” a l’aula a través d’un espectacle interactiu, creant dinàmiques de treball i reflexió a través de l’humor i el teatre.

Així doncs, posem a l’abast de les persones docents un recurs que esperem que us pugui ajudar a promoure la conversa a l’aula  en base a una història de ficció i ajudar així a reflexionar l’alumnat sobre les seves capacitats psicosocials.

PER SEGUIR EL TREBALL A L'AULA: Us oferim la proposta Investiguem habilitats i ODS amb en Hopper, que són una sèrie de 10 vídeos i activitats amb l'objectiu de  treballar les 10 habiltats per a la vida i els Objectius de Desenvolupament Sostenible