Per secundària

El programa «Sigues tu» ofereix un seguit de recursos complementaris per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Podran accedir a aquests recursos tots els centres i tots els cursos que facin el programa. Per aquest curs 2023-24, s'ofereixen dos recursos, un per 1r  i un per 3r d'ESO. 

Les actuacions aniran a càrrec de La Nave Va, que és una entitat de professionals de les arts escèniques, l'educació social i la pedagogia que es dedica a desenvolupar projectes artístics i de formació, per a promoure el teatre com a procés d'aprenentatge i transformació social. Les activitats tenen una durada aproximada de 1h 30 minuts, es duen a terme a l'aula i no tenen cap requeriment tècnic especial. L’eina metodològica que s'utilitza és el “Process Drama”; ja que té una estructura flexible que permet ajustar-se a les necessitats del grup tot fent servir diverses tècniques del Teatre Fòrum, on l'alumnat pot explorar i debatre, des de l’acció, quina seria l’opció que consideren més adequada pels personatges.

A continuació trobareu la descripció i els objectius de cadascun dels dos recursos:

ÚS DE PANTALLES: Beneficis i riscosQui té a qui?

L’actuació presenta una història teatralitzada de tres personatges (la Sofia, la Jana i el Guiu). A través de la història s’aniran mostrant diferents escenes teatrals, en les quals serà necessària la participació de l’alumnat per aportar idees, interactuar amb els personatges i fer suggeriments per afrontar els diferents conflictes que es plantegen.

Adreçat a l'alumnat de 1r d'ESO

OBJECTIUS:

  • Promoure l'ús responsable de les TICs i de les pantalles en general.
  • Despertar i fomentar la mirada crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.
  • Prendre consciència sobre quines sensacions i emocions ens fan viure les pantalles i les xarxes socials.
  • Explorar les possibles causes i conseqüències d'un ús abusiu i/o addictiu i reflexionar conjuntament sobre la privacitat a les xarxes socials

IMPORTANT: Us oferim una proposta pedagògica amb activitats per treballar a l'aula després del taller.

RELACIONS SEXO-AFECTIVESL'equilibri és cosa de dos

L’actuació presenta una història teatralitzada de dos personatges (en principi la Raquel i el Marc, tot i que quan comencem les escenes tenen l’oportunitat de triar dos noms diferents). A través de la història s’aniran mostrant diferents escenes teatrals, en les quals serà necessària la participació de l’alumnat per aportar idees, interactuar amb els personatges i fer suggeriments per afrontar els diferents conflictes que es plantegen.

Adreçat a l'alumnat de 3r d'ESO

OBJECTIUS:

  • Fomentar la reflexió sobre la construcció social del gènere i el rol social de les dones i els homes
  • Sensibilitzar sobre un conflicte de violència de gènere
  • Detectar les violències o micro-violències que exercim o de les que en som víctimes, per evitar-les
  • Promoure la comunicació assertiva basada en el respecte

IMPORTANT: Us oferim una proposta pedagògica amb activitats per treballar a l'aula després del taller.

COM SOL·LICITAR EL TEATRE PEL CURS 2023-24? Es podrà sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas (que rebreu per correu al vostre centre el a finals del mes d'agost de 2023). Els centres de secundària podran optar a un dels dos recursos proposats, per totes les línies del curs corresponent, excepte els centres de  d'especial complexitat, que podran optar als dos recursos. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud.