Per secundària

El programa «Sigues tu» ofereix un seguit de recursos complementaris per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Podran accedir a aquests recursos tots els centres i tots els cursos que facin el programa. Per aquest curs 2022-23, s'ofereixen dos recursos, un per 1r  i un per 3r d'ESO. 

Les actuacions aniran a càrrec de La Nave Va, que és una entitat de professionals de les arts escèniques, l'educació social i la pedagogia que es dedica a desenvolupar projectes artístics i de formació, per a promoure el teatre com a procés d'aprenentatge i transformació social. Les activitats tenen una durada aproximada de 1h 30 minuts, es duen a terme a l'aula i no tenen cap requeriment tècnic especial. L’eina metodològica que s'utilitza és el “Process Drama”; ja que té una estructura flexible que permet ajustar-se a les necessitats del grup tot fent servir diverses tècniques del Teatre Fòrum, on l'alumnat pot explorar i debatre, des de l’acció, quina seria l’opció que consideren més adequada pels personatges.

A continuació trobareu la descripció i els objectius de cadascun dels dos recursos:

ÚS DE PANTALLES: Beneficis i riscosQui té a qui?

L’actuació presenta una història teatralitzada de tres personatges (la Sofia, la Jana i el Guiu). A través de la història s’aniran mostrant diferents escenes teatrals, en les quals serà necessària la participació de l’alumnat per aportar idees, interactuar amb els personatges i fer suggeriments per afrontar els diferents conflictes que es plantegen.

Adreçat a l'alumnat de 1r d'ESO

OBJECTIUS:

  • Promoure l'ús responsable de les TICs i de les pantalles en general.
  • Despertar i fomentar la mirada crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.
  • Prendre consciència sobre quines sensacions i emocions ens fan viure les pantalles i les xarxes socials.
  • Explorar les possibles causes i conseqüències d'un ús abusiu i/o addictiu i reflexionar conjuntament sobre la privacitat a les xarxes socials

IMPORTANT: Us oferim una proposta pedagògica amb activitats per treballar a l'aula després del taller.

RELACIONS SEXO-AFECTIVESL'equilibri és cosa de dos

L’actuació presenta una història teatralitzada de dos personatges (en principi la Raquel i el Marc, tot i que quan comencem les escenes tenen l’oportunitat de triar dos noms diferents). A través de la història s’aniran mostrant diferents escenes teatrals, en les quals serà necessària la participació de l’alumnat per aportar idees, interactuar amb els personatges i fer suggeriments per afrontar els diferents conflictes que es plantegen.

Adreçat a l'alumnat de 3r d'ESO

OBJECTIUS:

  • Fomentar la reflexió sobre la construcció social del gènere i el rol social de les dones i els homes
  • Sensibilitzar sobre un conflicte de violència de gènere
  • Detectar les violències o micro-violències que exercim o de les que en som víctimes, per evitar-les
  • Promoure la comunicació assertiva basada en el respecte

IMPORTANT: Us oferim una proposta pedagògica amb activitats per treballar a l'aula després del taller.