Recursos per a docents

Fitxer

Dinàmiques curtes de cohesió de grup i cooperació

Edat: Primària i Secundària

Descripció

En aquest fitxer podeu trobar 11 dinàmiques curtes que us poden ajudar a cohesionar el grup. Estan pensades per dur-les a terme de forma aïllada o abans o després d'alguna altra dinàmica per treballar una temàtica concreta. Els objectius són treballar la cohesió de grup per mitjà del joc cooperatiu, fer recerca d’estratègies conjuntes i fomentar l’organització grupal. 

Recursos relacionats