Recursos per a docents

Vídeo

Història del Som-hi «De mentidera a animosa» (Eix participació)

Durada: 2:49
Autoria: Edex i Dipsalut

Descripció

La Rosa decideix demostrar que no és l'única que diu mentides: la ciutat també ho fa. Després de presenciar uns quants accidents al carrer, la Rosa decideix acudir a la Regidora de Cultura Ciutadana per demanar solucions. I com que per aquesta oficina n'hi passen molts poques, de persones joves, ben aviat tothom la coneix per Rosa, l'animosa.

Per conversar en clau SOC

A continuació us proposem una sèrie de preguntes basades en la història i orientades a descobrir el sentit de coherència (SOC) de l’alumnat participant, cadascuna d’elles correspon a una dimensió del SOC: comprensibilitat (C), gestionabilitat (G) i significativitat (S).

  • (S) Per què penseu que és important fixar-se en les coses que passen al vostre voltant? Sabríeu dir per exemple tres coses que caldria millorar al vostre institut?
  • (S) Opineu que les coses petites de cada dia, com la que ha fet la Rosa, són molt o poc importants? Per què? Pot haver canviat res del seu entorn? Aquesta petita cosa que ha fet la Rosa, penseu que li ha suposat un problema o una satisfacció? Per què?
  • (C) Per què diríeu que els companys de la Rosa pensen que s’ha tornat boja? Entenen el que fa? Creieu que els ha sorprès? Per què?
  • (G) Com la Rosa, opineu que tots els problemes tenen solució? Podríeu pensar en una situació que requereixi una solució?
  • (G) Quina solució alternativa trobaríeu a la que proposa la Rosa? Penseu que el vostre Ajuntament us escoltaria com han escoltat la Rosa? Per què?