Recursos per a docents

Vídeo

Anunci Tailandès (Subtitulat) - Gratitud

Nivell: Secundària
Durada: 03:05
Autoria: thaigoodstories.com

Descripció

Vídeo inspirador de com fent el bé es pot canviar el món. Permet treballar l'advocació i la defensa, la comunicació interpersonal i l'empatia.

PREGUNTES GUIA PER AL DEBAT

Poseu exemples de persones del vostre entorn que encaixin com a ciutadans actius, compromesos amb la comunitat. Us considereu persones generoses? Compromeses amb el vostre entorn?

Individualment o per grups proposeu la creació d'una llista de deu adjectius que s'adiguin amb les actituds cíviques del protagonista del vídeo. Compartiu i classifiqueu les aportacions de cada grup i feu aflorar exemples propers de la pràctica d'aquests adjectius. Per acabar, podeu crear equips de treball per millorar entre tots, aspectes de l'institut que preocupen els alumnes.