Recursos per a docents

Vídeo

Milgram Experiment - Presa de decisions

  • Secundària
  • Vídeos secundària
  • Presa de decisions i solució de problemes
  • Empatia
  • Valors
  • Pensament crític
Nivell: Secundària
Durada: 9:39
Autoria: Ibis International Bioethical Information System (Edició i subtìtols)

Descripció

Vídeo sobre un experiment en què es prenen decisions sota pressió.

PREGUNTES GUIA PER AL DEBAT

En aquest vídeo, són evidents els efectes de la pressió i l'autoritat en la presa de decisions, però hi influeixen altres factors? Identifica en quina mesura l'educació o el context històric i cultural en què naixem també hi afecta. I també els coneixements propis sobre electricitat?
Identifica en la societat actual elements que ens porten a comportar-nos i prendre decisions que no hauríem pres de forma autònoma.

abusos sexuals  activitat i descans  addiccions  advocació i defensa  afectivitat-sexualitat  afrontar els desafiaments  agressions sexuals  alimentació  aprenentatge servei  assertivitat  assetjament  autoestima i control intern  ciberassetjament  cohesió de grup  col·laboració i treball en equip  comunicació interpersonal  consum d'alcohol  convivència  creativitat  diversitat  diversitat funcional  dol i pèrdues  drogues  empatia  esforç  esquitxa emocions amb la bleda  estereotips  etiquetes  gelosia  generositat  gènere  habilitats per a la vida  higiene  història  interculturalitat  investiguem habilitats i ods amb el detectiu hopper  les parts del meu cos  les parts del meu cos - p3  lgbti  lideratge  maneig de la tensió i l'estrès  maneig dels sentiments i les emocions  masculinitats  mites sexualitat  motivació  mutilació genital femenina  negociació i rebuig  oci nocturn  ods  orientació sexual  participació  pensament crític  personatge sergi  planificació  prejudicis  presa de decisions i solució de problemes  respecte per un mateix  robatoris  salut mental  salutogènesi  seguretat  sentit de coherència  solidaritat  superar la tensió  tabac  teatre  valors  violència masclista  Ús de pantalles  Ús dels medicaments