Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

Es tracta d'un anunci d'una marca de sabó que ajuda a reflexionar sobre la nostra imatge. 

Pot ajudar a treballar habilitats per a la vida com l'autoestima i control intern, l'empatia i el maneig dels sentiments i les emocions. I a conscienciar com a través dels llindars socials de bellesa, ens creem els nostres prejudicis cap a nosaltres mateixos, creant un efecte negatiu cap a la nostra autoestima.

PREGUNTES GUIA PER AL DEBAT

Quin és el missatge del vídeo? Com es veuen les dones protagonistes? Per què creieu que tenen aquesta autoimatge? Creieu que a vosaltres us passaria el mateix? Creieu que hi ha diferències entre homes i dones? Podríeu dir alguna cosa que us agradi de vosaltres mateixos? Creieu que els cànons de bellesa són iguals ara que en el passat? 

DINÀMIQUES RELACIONADES

Dinàmica - Qui soc?