Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

Totes les persones tenim dret a un ambient sa i tenim el deure de preservar i defensar aquest dret. 

Es pot descarregar la transcripció d'aquest vídeo aquí