Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

En la mesura del possible es important prendre decisions segons un criteri propi.

Es pot descarregar la transcripció d'aquest vídeo aquí