Recursos per a docents

Vídeo

Històries sobre el coronavirus

Edat: Primària
Autoria: Unicef
Durada: 1:20

Descripció

El vídeo mostra de manera anema i entenedora la transmissió del Covid-19 i la importància de les mesures de protecció com la mascareta i el rentat de mans