Recursos per a docents

Fitxer

Formació consciència corporal i benestar emocional - ESTIRAMENTS A LA CADIRA

Edat: Material professorat
Autoria: Tirabuixó (Lola Robles i Barbara Van Hoestenberghe)

Descripció

Aquest document correspon a la formació de consciència corporal de Tirabuixó. Aquí proposem una sèrie de moviments per mobilitzar el cos desde el cap fins els peus sense aixecar-se de la cadira. Poden ser utils durant el teletreball a casa o a l’escola amb els alumnes.  Aquests exercicis poden servir per seure millor i recordar moure's de tant en tant, també quan estem asseguts o assegudes. 

Recursos relacionats