Recursos per a docents

Fitxer

Descripció

Aquesta dinàmica ens permet incidir sobre els estereotips de gènere i els micromasclismes. En concret, ens pot ajudar a reflexionar sobre el risc de les "floretes", la por que poden sentir les dones quan caminen pel carrer i quins sentiments desperta això en els homes.

També ens serveix per treballar les habilitats de pensament crític, advocació i defensa i presa de decisions i solució de problemes.

Recursos relacionats