Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

Aquest curtmetratge ens mostra la història d'un nen i un gos i ens ensenya la importància de tenir una actitud positiva davant les dificultats.

Ens permet introduir la temàtica de la diversitat funcional i treballar les habilitats d'autoestima i control intern, empatia i gestió de les emocions i sentiments. 

Preguntes pel debat: 

Per què penseu que el noi rebutja inicialment al gos? Què penseu que sent? 

Com reacciona el gos davant això? Es dona per vençut? 

Finalment el noi canvia d'actitud, per què penseu que ho fa? Com penseu que reaccionaríeu vosaltres davant aquesta situació?

Sabeu que vol dir resiliència? Quines característiques penseu que ha de tenir una persona resilient? Penseu que es pot aplicar a aquesta història? Per què si o per què no?

Nota: La Resiliència és la capacitat de l'individu per a afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses. Existeixen determinades característiques que fan que una persona sigui resilient: control de les emocions i dels impulsos, autonomia, sentit de l’humor, concepció positiva de si mateixa, empatia, capacitat de comprensió i d’anàlisi de les situacions, competència cognitiva i capacitat de comprensió i concentració. Tanmateix, no només són importants els factors individuals,sinó que per desenvolupar la resiliència també és fonamental tenir suport social, ser acceptada i la presencia de persones properes que puguin ser models positius de conducta. 

Recursos relacionats