Recursos per a docents

Vídeo

Què passa si li fas bullying a una planta? - Convivència

Edat: Primària i Secundària
Autoria: Ikea
Durada: 2:22

Descripció

El vídeo mostra un experiment sobre els efectes que tenen les paraules positives o negatives en dues plantes. Tot i que hi ha força dubtes sobre la fiabilitat d'aquest experiment, ens pot ajudar a reflexionar sobre com tractem els altres i quins afectes pot tenir això.

Ens permet tractar aspectes relacionats amb la convivència i prevenció de l'assetjament entre iguals i treballar les habilitats d'empatia, comunicació interpersonal i gestió de les emocions i sentiments. 

Preguntes pel debat:

Com penses que es viu a la teva classe? Es reben més coses positives que negatives?

Sabeu que és el bullying? Podríeu posar algun exemple?

Sempre es produeix de forma presencial? Quines altres maneres de fer assetjament coneixeu?

Considereu que a la vostra classe ha passat alguna cosa similar?

Com us sentiríeu si fossiu víctima d'assetjament? Què faríeu?

Quines consenqúències creieu que pot tenir l'assetjament per la persona que el pateix? I pels que ho fan?

I si us assabentessiu que algú és víctima d'assetjament? Ho explicaríeu a algú? A qui? Per què?

Recursos relacionats