Recursos per a docents

Vídeo

En primera línia per moure un arbre a l'India - Treball en equip

Edat: Primària
Autoria: Toi (The Times of India)
Durada: 2:05

Descripció

Vídeo exemple d'una situació de treball en equip protagonitzada per un infant