Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

Aquest vídeo mostra com a partir d'una peça de sabó hi ha infinites possibilitats de creativitat.

Ens permet treballar habilitats com la creativitat, l'autoestima i la presa de decisions i solució de problemes.