Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

El vídeo mostra la història d'una persona gran que juga als escacs amb ell mateix. Utilitza la metàfora del blanc i el negre lligat als escacs per mostrar les dues cares del personatge. 

Ens pot servir per treballar les habilitats d'autoestima i control intern i presa de decisions. 

Preguntes pel debat:

Veieu alguna diferència en el protagonista quan juga amb les blanques i amb les negres? Quina? Què penseu que vol mostrar l'autor del curt? Penseu que tots tenim dues cares? Per què?