Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

El vídeo explica el consentiment sexual de forma clara i creativa a través de la metafora d'una tassa de te. 

Ens pot servir per introduir l'eix de sexualitat-afectivitat i parlar dels drets sexuals. De la mateixa manera ens permet treballar habilitats com el pensament crític, la negociació i el rebuig, la gestió de les emocions i els sentiments i l'empatia.

Preguntes pel debat:

Què en penseu d’aquest vídeo?

Podeu posar exemples amb el tema de la sexualitat?

Què penseu del canvi d’opinió? Què pot generar entre les dues persones?

Com es deu sentir un? I l’altre?

Us heu trobat alguna situació semblant?