Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

En aquest curtmetratge es mosrtra una situació en la que un jove experimenta amb el consum d'alcohol i cànnabis. També s'expliquen els canvis més importants a l'adolescència.

Ens pot servir per introduir el tema de les addiccions i treballar habilitats com l'autoestima, el pensament crític, la presa de decisions i el maneig de les emocions i sentiments. 

Preguntes pel debat després de veure el vídeo:

Com es deu sentir el noi nou?

Perquè decideix quedar-se amb ells al banc?

Hi ha pressió de grup perquè provi la cervesa?

Com podem dir que no en aquests casos?

És una forma de conèixer gent i integrar-te?

Què li passa?

Us heu trobat en situacions així?

Us sentiu identificats/des en alguna de les característiques de l’adolescència que apareixen al final del vídeo?

Recursos relacionats