Recursos per a docents

Vídeo

Snack Attack - Prejudicis

Nivell: Primària (cicle superior) i secundària
Durada: 4:42
Autoria: Eduardo Verástegui (Metanoia Films)

Descripció

El vídeo mostra la història d'una dona gran i un noi jove que tenen un petit conflicte per un paquet de galetes. Ens permet reflexionar sobre els prejudicis i les falses aparences i treballar habilitats i valors com l'empatia i la generositat. 

Preguntes pel debat abans de veure el vídeo:

Sabeu que és un prejudici? I un esterotip? Per què penseu que les persones tenim prejudicis? (Es poden fer aclariments al grup) 

Sabeu què és l'empatia? Quan tens empatia amb algú vol dir que hi estàs d'acord? Per què? 

Qui penseu que son més generoses, les persones grans o les més joves? Per què?

Hi ha algunes persones que pensen que les persones joves són maleducades, penseu que és veritat? Per què penseu que ho diuen? 

Preguntes pel debat després de veure el vídeo:

Per què penses que ha succeit el malentès?

Com reaccionen els dos personatges davant la situació? Hi ha diferències? A què creus que són degudes aquestes diferències?

Com creus que se sent la dona gran quan se n'adona del que ha passat?  Penses que s'hagués disculpat amb el jove en cas de tenir ocasió? Per què sí o per què no? 

Us ha passat alguna vegada una situació semblant? En cas afirmatiu, us heu disculpat? 

Heu discutit alguna vegada pensant que teníeu la raó i llavors us n'heu adonat que estaveu equivocats/equivocades? Què heu fet?