Recursos per a famílies

Vídeo

Tu pots parar-ho! - Ciberassetjament i ús de pantalles

Descripció

Com acompanyem els nsotres fills i filles si són testimonis d'un ciberassetjament? Que hi posem fer nosaltres com a famílies?

El vídeo mostra la importància del grup a l'hora de prevenir el ciberassetjament. Ens pot ajudar a reflexionar amb els fills i filles sobre l'ús de les pantalles i treballar l'empatia i l'advocació i defensa, per posar-se al costat de les victimes. 

Recursos relacionats