Recursos

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Advocació i defensa
  • Afectivitat-sexualitat
  • Ús de pantalles
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica consisteix en simular que la classe és un grup de Whatsapp. A partir d'un comentari incial, l'alumnat anirà donant la seva opinió per torns. Ens pot ajudar a sensibilitzar l'alumnat envers la comunicació a través de les xarxes i treballar les habilitats d'advocació i defensa i pensament crític, entre d'altres. 

  Material necessari: Bloc Afectivitat - sexualitat pg 8-9

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Convivència
  • Pensament crític
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica consisteix en enganxar a cada alumne/a una etiqueta al front amb una determinada qualitat, però no poden saber quina és. Els demanem que passegin per l'aula i tractin a les altres persones segons l'etiqueta que veuen. Posteriorment se'ls preguntarà si han descobert la seva etiqueta, com s'han sentit, com voldrien haver estat tractats...

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Empatia
  • Participació
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica consisteix en demanar l'alumnat que reflexioni individualment sobre aquelles persones que els fan sentir bé: Com són? Tenen coses en comú?...Posteriorment en grup, hauran de decidir quines coses que diuen els altres els fan sentir bé o malament quan senten ràbia, frustració, tristesa, vergonya...

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Tabac
  • Addiccions
  • Pensament crític
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica proposa, a partir del joc del telèfon i la línia de foc, un treball de reflexió sobre el desenvolupament d'un punt de vista autònom i documentat per arribar a conclusions pròpies sobre la realitat personal i social. 

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Convivència
  • Maneig dels sentiments i les emocions
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica proposa reflexionar, a través de la representació d'estàtues en grup, sobre les situacions que provoquen ràbia a l'alumnat i com es poden gestionar el més positivament posssible. També s'utilitza el visionat de la Història del Som-hi "Un telemeteorit" per debatre el tema de la violència intrafamiliar. 

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Afectivitat-sexualitat
  • Maneig dels sentiments i les emocions
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica proposa entar en contacte amb les emocions, a partir d'un viatge guiat pel propi cos i imaginant que l'anem reseguint amb diferents pintures de colors en funció del que anem sentint. Un cop acabat, els demanem que dibuixin el que han experimentat i si volen ho comparteixin. 

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Prejudicis
  • Comunicació interpersonal
  • Convivència
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica consisteix en enganxar al front de l'alumnat un gomet de diferents colors i formes, de manera que deixarem un color amb 1 sol gomet. Llavors els demanem que s'agrupin com vulguin i iniciem un debat sobre els etiquetatges, els prejudics i les exclusions.  

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Afectivitat-sexualitat
  • Col·laboració i treball en equip
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica consisteix en assignar un número a cada participant: hauran de caminar tranquil·lament per l'aula i quan sentin el seu número deixar-se caure. Els altres hauran de ser prou ràpids per evitar que toquin a terra. A partir de la situació que es produeix generarem un debat guiat per reflexionar sobre el treball en equip i la confiança mutua. 

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Mites sexualitat
  • Afectivitat-sexualitat
  • Pensament crític
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica proposa a l'alumnat que es qüestionin com a certs o falsos un seguit de mites sobre sexualitat. A partir d'aquí es duu a terme un debat amb l'objectiu que reflexionin sobre la seva capacitat de posar en dubte, preguntar i investigar la informació que els arriba sobre sexualitat. 

 • Fitxer
  • Secundària
  • Recursos Som-hi!
  • Dinàmica Som-hi
  • Maneig de la tensió i l'estrès
  • Participació
  Nivell: Secundària

  Aquesta dinàmica proposa dues activitats per reflexionar sobre les situacions que ens generen estrès. La primera consisteix en convertir l'alumnat en robots: es fan grups de tres persones i per torns cadascú haurà de guiar els altres perquè no xoquin, però només podrà tocar-los l’espatlla dreta o esquerra. La segona consisteix en, a partir d'unes preguntes inicials proposades, iniciar un debat sobre les nostres rutines i la conviència de canviar o no alguna d'elles.  

abusos sexuals  activitat i descans  addiccions  advocació i defensa  afectivitat-sexualitat  afrontar els desafiaments  agressions sexuals  alimentació  aprenentatge servei  assertivitat  assetjament  autoestima i control intern  ciberassetjament  cohesió de grup  col·laboració i treball en equip  comunicació interpersonal  consum d'alcohol  convivència  creativitat  diversitat  diversitat funcional  dol i pèrdues  drogues  empatia  esforç  esquitxa emocions amb la bleda  estereotips  etiquetes  gelosia  generositat  gènere  habilitats per a la vida  higiene  història  interculturalitat  investiguem habilitats i ods amb el detectiu hopper  les parts del meu cos  les parts del meu cos - p3  lgbti  lideratge  maneig de la tensió i l'estrès  maneig dels sentiments i les emocions  masculinitats  mites sexualitat  motivació  mutilació genital femenina  negociació i rebuig  oci nocturn  ods  orientació sexual  participació  pensament crític  personatge sergi  planificació  prejudicis  presa de decisions i solució de problemes  respecte per un mateix  robatoris  salut mental  salutogènesi  seguretat  sentit de coherència  solidaritat  superar la tensió  tabac  teatre  valors  violència masclista  Ús de pantalles  Ús dels medicaments