Recursos sexoafectivitat secundària

Aquests recursos son suggeriments, en tot cas, s’aconsella que abans del seu ús, la persona docents en faci una revisió i valori, segons les característiques del seu grup, si son adients o no. Podeu trobar més recursos i cercant per paraules clau a l'apartat Recursos per a l'aula.  

Si teniu interès en aprofundir en aquest tema podeu optar a la formació de centre específica.