Alta nou usuari

Si sou docents o col·laboradors que implementeu el programa, podeu registrar-vos per accedir a la intranet del "Sigues tu". Un cop registrats podreu consultar els recursos específics del programa o inscriure-us a la formació complementària.

Recordeu que un cop envieu el formulari següent rebreu en el vostre correu electrònic un missatge per a que confirmeu el registre.

Nom:
Cognoms:
Email:
Repetir email:
Municipi i centre:
Càrrec:
Curs:
Municipi i entitat:
Contrasenya
Confirmar Contrasenya
avís legal

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.
Finalitat: registre de persones que volen participar en el programa Sigues tu. Organització del servei i enviament d’informació.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.