Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix un seguit de recursos complementaris als continguts i materials propis del programa, que permetin reforçar els seus aprenentatges, de forma vivencial i significativa. En aquest sentit, la metodologia utilitzada en el món de les arts escèniques pot ajudar a la reflexió de l’alumnat al voltant de temes de salut i contribuir així a reforçar la intervenció pedagògica del programa. Poden accedir a aquests recursos els centres que estan duent a terme el programa. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits. 

Aquest curs 2022-2023 s'ofereixen 5 recursos diferents, 3 per primària i 2 per secundària de les següents temàtiques:

Alumnat de 1r de primària: Gestió de les emocions
Alumnat de 3r de primària: Perspectiva de gènere i coeducació 
Alumnat de 5è de primària: Habilitats per a la vida 
Alumnat de 1r de l’ESO: Ús de pantalles: beneficis i riscos
Alumnat de 3r de l’ESO: Relacions sexoafectives