Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix un seguit de recursos complementaris als continguts i materials propis del programa, que permetin reforçar els seus aprenentatges, de forma vivencial i significativa. En aquest sentit, la metodologia utilitzada en el món de les arts escèniques pot ajudar a la reflexió de l’alumnat al voltant de temes de salut i contribuir així a reforçar la intervenció pedagògica del programa. Poden accedir a aquests recursos els centres que estan duent a terme el programa. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits. 

El curs vinent s'oferiran 5 recursos diferents de les següents temàtiques:

Alumnat de 1r de primària: Gestió de les emocions
Alumnat de 3r de primària: Perspectiva de gènere i coeducació 
Alumnat de 5è de primària: Habilitats per a la vida 
Alumnat de 1r de l’ESO: Ús de pantalles: beneficis i riscos
Alumnat de 3r de l’ESO: Relacions sexoafectives

teatre a primària

teatre a secundària

COM SOL·LICITAR EL TEATRE PEL CURS 2023-24? Es podrà sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas (que rebreu per correu al vostre centre a finals del mes d'agost de 2023). Els centres de primària podran optar a dos recursos dels tres proposats i els de secundària a un dels dos proposats, per totes les línies del curs corresponent. Excepte els centres de secundària d'especial complexitat, que podran optar als dos recursos. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud.