Proposta pedagògica Descobrint

Aquesta proposta considera l’alumnat com a persones partícips i constructores del seu propi aprenentatge. Neix a partir d'una visió positiva i holística de la salut, que té en compte els Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, està basada en les habilitats per a la vida i els eixos del Pla Salut, escola i comunitat de la Generalitat de Catalunya i adaptada al Currículum d’Educació Infantil.  Es tracta d’una proposta viva, de manera que s’anirà adaptant a les necessitats i suggeriments del públic destinatari i a la nova evidència científica disponible, per tal d’esdevenir una eina útil i actualitzada que permeti treballar la salut de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa.

Objectius

  • Millorar la percepció personal com a subjectes singulars, valuosos, dignes de respecte i mereixedors de felicitat.
  • Desenvolupar amb èxit les habilitats per a la vida que ajudin a fer front als desafiaments de la vida quotidiana.
  • Enfortir la seva autonomia personal en les relacions amb els altres, desenvolupant competències per prendre decisions i establir lligams afectius.
  • Facilitar el coneixement de les influències socials sobre les conductes relacionades amb la salut i afavorir la formació de valors compromesos amb els drets humans.
  • Comprometre l’alumnat en la millora de les condicions de vida que incideixen sobre la salut i el benestar, és a dir, capacitar-los per a l’acció.

Metodologia

Proposem treballar a partir de 3 ÀMBITS DIFERENTS ("JO”, "NOSALTRES" i "EL MÓN"). Per a cadascun d’ells s’ofereixen 3 UNITATS DIDÀCTIQUES DIFERENTS, i per a cadascuna d’aquestes: 3 ACTIVITATS DIFERENTS, lligades a l’edat i al desenvolupament de l’alumnat (I3, I4, I5). Totes les propostes, però, son susceptibles de ser treballades en les diferents edats, segons la naturalesa del grup i de com estigui constituït el treball amb l’alumnat dins del centre. En primer lloc, es proposa una ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA per tal de presentar els personatges que us acompanyaran en algunes de les  activitats posteriors. Consta d'un total de 28 activitats per desenvolupar al llarg dels tres cursos de I3, I4 i I5. 

Implementació

Durant el primer trimestre, es farà arribar als centres educatius que formen part de la prova pilot i que ho hagin sol·licitat, el material en format físic. Juntament amb els materials, també rebran un conte relacionat amb l'àmbit el Món per cada nivell educatiu participant en el programa:

  • Conte I3 - Una volta pel planeta
  • Conte I4 - El jardí curiós
  • Conte I5 - El cirerer

MATERIAL EN FORMAT DIGITAL

GUIA docent

activitats i recursos de l'àmbit JO

ACTIVITATS I RECURSOS DE L'ÀMBIT NOSALTRES

activitats i recursos de l'ambit el mon 

dinamització del conte Visca les ungles de colors!

dinamització del conte color carn

Per tal d'aprofundir en la proposta Descobrint i poder desenvolupar-la de forma adequada, es duu a terme una trobada inicial específica per Educació Infantil a cada centre i suport i seguiment durant tot el curs. Si sou un centre que està duent a terme el programa i algun material del Descobrint s'ha malmès, ens el podeu sol·licitar a través del correu info@siguestu.cat