Proposta pedagògica Descobrint

Aquesta proposta considera l’alumnat com a persones partícips i constructores del seu propi aprenentatge. Neix a partir d'una visió positiva i holística de la salut, que té en compte els Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, està basada en les habilitats per a la vida i els eixos del Pla Salut, escola i comunitat de la Generalitat de Catalunya i adaptada al Currículum d’Educació Infantil.  Es tracta d’una proposta viva, de manera que s’anirà adaptant a les necessitats i suggeriments del públic destinatari i a la nova evidència científica disponible, per tal d’esdevenir una eina útil i actualitzada que permeti treballar la salut de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa.

Objectius

  • Millorar la percepció personal com a subjectes singulars, valuosos, dignes de respecte i mereixedors de felicitat.
  • Desenvolupar amb èxit les habilitats per a la vida que ajudin a fer front als desafiaments de la vida quotidiana.
  • Enfortir la seva autonomia personal en les relacions amb els altres, desenvolupant competències per prendre decisions i establir lligams afectius.
  • Facilitar el coneixement de les influències socials sobre les conductes relacionades amb la salut i afavorir la formació de valors compromesos amb els drets humans.
  • Comprometre l’alumnat en la millora de les condicions de vida que incideixen sobre la salut i el benestar, és a dir, capacitar-los per a l’acció.

Metodologia

Proposem treballar a partir de 3 ÀMBITS DIFERENTS ("JO”, "NOSALTRES" i "EL MÓN"). Per a cadascun d’ells s’ofereixen 3 UNITATS DIDÀCTIQUES DIFERENTS, i per a cadascuna d’aquestes: 3 ACTIVITATS DIFERENTS, lligades a l’edat i al desenvolupament de l’alumnat (I3, I4, I5). Totes les propostes, però, son susceptibles de ser treballades en les diferents edats, segons la naturalesa del grup i de com estigui constituït el treball amb l’alumnat dins del centre. En primer lloc, es proposa una ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA per tal de presentar els personatges que us acompanyaran en algunes de les  activitats posteriors. Consta d'un total de 28 activitats per desenvolupar al llarg dels tres cursos de I3, I4 i I5. En aquests moments estan desenvolupats els àmbits JO i NOSALTRES. 

Implementació

Durant el primer trimestre es fa arribar als centres educatius que ho van sol·licitar el material en format físic. També teniu a la vostra disposició la versió dels materials en format digital. 

GUIA docent

CONTES

I3 - Els bons amics 

I4 - T'estimo quasi sempre  

I5 - El petit i jo

MATERIAL EN FORMAT DIGITAL

activitats i recursos de l'àmbit JO

ACTIVITATS I RECURSOS DE L'ÀMBIT NOSALTRES

proposta per dinamitzar el conte Visca les ungles de colors!

Per tal d'aprofundir en la proposta i poder desenvolupar-la de forma adequada, es duu a terme una formació específica a cada centre, suport i seguiment durant tot el curs. Si sou un centre que està duent a terme el programa i algun material del Descobrint s'ha malmès, ens podeu sol·licitar la seva reposició a través d'aquest Formulari. En cas que tingueu algun altre dubte, podeu escriure a info@siguestu.cat