Docents d'educació infantil

El curs 2020-21 s’inicia la implementació d’una prova pilot del programa a educació infantil

Aquesta proposta considera l’alumnat com a persones partícips i constructores del seu propi aprenentatge. Neix a partir d'una visió positiva i holística de la salut, que té en compte els determinants socials de la salut i els objectius de desenvolupament sostenible de l’OMS , està basada en les habilitats per a la vida i els eixos del Pla Salut, escola i comunitat de la Generalitat de Catalunya i adaptada al currículum d’educació infantil.  

Es tracta d’un document viu, de manera que s’anirà adaptant a les necessitats i suggeriments del públic destinatari i a la nova evidència científica disponible, per tal d’esdevenir una eina útil i actualitzada que permeti treballar la salut de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa.

Està demostrat que l’escola és un bon context per promoure l’aprenentatge dels principals temes de salut i de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, les recomanacions nacionals i internacionals argumenten que és fonamental fer-ho des de la primera infància. Tanmateix, no es pot fer de qualsevol manera, sinó que l’educació per a la salut a l’escola ha d’estar planificada i seqüenciada al currículum dels infants i presentada per facilitadors entrenats per tal de promoure el coneixement sobre salut, les habilitats relacionades amb salut i actituds positives envers la salut i el benestar (OMS, 2003).

Així doncs, l’educació per a la salut es pot emplaçar en molts àmbits del currículum, de vegades se situa en l’àmbit social i de la salut, en assignatures com ciències o bé s’ofereixen programes extracurriculars. Per tant, l’ideal seria que un ampli ventall de personal docent de molts àmbits i assignatures diferents estigués involucrat en l’educació basada en habilitats, per tal de reforçar l’aprenentatge en tot l’entorn escolar. Concretament, pel que fa al currículum d’infantil, les habilitats per a la vida i els continguts de salut es podrien relacionar amb les tres àrees de coneixement: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges. En aquest sentit, els objectius d’aquesta etapa educativa van molt més enllà d’adquirir coneixements i impliquen sobretot reptes cognitius, facilitar les relacions humanes i reforçar la pròpia confiança i l'autoestima. De la mateixa manera, l’aula ha de ser un espai de benestar, on l’infant se senti segur, atès, acceptat i apreciat (Gencat, 2016). 

PROPOSTA PEDAGÒGICA DESCOBRINT

Objectius

 • Millorar la percepció personal com a subjectes singulars, valuosos, dignes de respecte i mereixedors de felicitat.
 • Desenvolupar amb èxit les habilitats per a la vida que ajudin a fer front als desafiaments de la vida quotidiana.
 • Enfortir la seva autonomia personal en les relacions amb els altres, desenvolupant competències per prendre decisions i establir lligams afectius.
 • Facilitar el coneixement de les influències socials sobre les conductes relacionades amb la salut i afavorir la formació de valors compromesos amb els drets humans.
 • Comprometre l’alumnat en la millora de les condicions de vida que incideixen sobre la salut i el benestar, és a dir, capacitar-los per a l’acció.

Metodologia

Proposem treballar a partir de 3 ÀMBITS DIFERENTS ("JO”, "NOSALTRES" i "EL MÓN"). Per a cadascun d’ells s’ofereixen 3 UNITATS DIDÀCTIQUES DIFERENTS, i per a cadascuna d’aquestes: 3 ACTIVITATS DIFERENTS, lligades a l’edat i al desenvolupament de l’alumnat (P3, P4, P5). Totes les propostes, però, son susceptibles de ser treballades en les diferents edats, segons la naturalesa del grup i de com estigui constituït el treball amb l’alumnat dins del centre.

En primer lloc, es proposa una ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA per tal de presentar els personatges que us acompanyaran en algunes de les  activitats posteriors.

En paral·lel, us proposem la creació de tres RACONS o ambients; espais de treball que els mateixos nens i nenes aniran construint mentre desenvolupen les activitats. Així tindrem el RACÓ JO, el RACÓ NOSALTRES i el RACÓ EL MÓN.

Així doncs, s’ofereixen un total de 27 activitats per desenvolupar al llarg dels tres cursos P3, P4 i P5.

En aquests moments està desenvolupat l'àmbit del "JO":

1. Unitat didàctica "M’AGRADA COM SOC” 

2. Unitat didàctica "M’AGRADA SENTIR” 

 • Activitat “ELS SENTITS” – P3
 • Activitat “LA MEVA CARA S’EMOCIONA” – P4
 • Activitat “EL MEU COS S’EMOCIONA” – P5

3. Unitat didàctica "M’AGRADA EXPRESSAR-ME”

Contes

El peix irisat

El punt

Materials

Es faran arribar a les escoles participants una sèrie de materials i recursos per tal de desenvolupar la proposta. Aquest plantejament és flexible i s'anirà adaptant a les necessitats dels centres, de manera que els materials poden canviar. De manera orientativa, els diferents recursos i materials seran: 

 • GUIA PER AL PROFESSORAT per a cada aula
 • FITXES amb les diferents activitats i MATERIALS per dur-les a terme
 • CARPETA D’ANELLES per posar la guia i les fitxes
 • Els TITELLES que acompanyen el material i que serveixen de recurs de motivació.
 • LA CAIXA DESCOBRINT, allà on viuen els titelles i on porten les propostes per a l’alumnat.
 • 1 conte (diferent per a cada nivell P3, P4, P5) per treballar l’ÀMBIT JO.

Implementació

El procés d'implementació de la proposta d'Educació infantil s’estructura de la següent manera:

El mes de setembre de 2020 es farà arribar als centres educatius que ho van sol·licitar: la carpeta, els titelles, la guia per al professorat, les 9 propostes de l’ÀMBIT JO i el material necessari per dur-les a terme i un conte per a cada nivell. Durant el curs 2020-2021 es faran arribar dues entregues més: una primera el mes de gener i l'altra el mes d’abril de 2021.

A partir d’aquell moment tots 3 àmbits es podran treballar als 3 nivells d’educació infantil, i per a cada nou curs escolar s’oferiran noves activitats, agrupades per temàtiques o desenvolupant nous aspectes. D’aquesta manera s’ofereix un material viu i canviant, adaptat a la realitat actual a cada moment.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR