Docents d'Educació Infantil

Està demostrat que l’escola és un bon context per promoure l’aprenentatge dels principals temes de salut i de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, les recomanacions nacionals i internacionals argumenten que és fonamental fer-ho des de la primera infància. Tanmateix, no es pot fer de qualsevol manera, sinó que l’educació per a la salut a l’escola ha d’estar planificada i seqüenciada al currículum dels infants i presentada per facilitadors entrenats per tal de promoure els coneixements, les habilitats i les actituds per millorar la salut i el benestar (OMS, 2003).

En el currículum d’infantil actual se centra en les capacitats, que són habilitats globals que abasten tots els aspectes de la persona, socials, afectius, motrius, comunicatius, cognitius, que es pretén que l’infant desenvolupi. En aquest sentit, els objectius d’aquesta etapa educativa van molt més enllà d’adquirir coneixements i impliquen sobretot reptes cognitius, facilitar les relacions humanes i reforçar la pròpia confiança i l'autoestima. De la mateixa manera, l’aula ha de ser un espai de benestar, on l’infant se senti segur, atès, acceptat i apreciat. (Gencat, 2023)

La proposta Descobrint per Educació Infantil està en la darrera fase de pilotatge amb tot el material disponible. Per aquest motiu, el curs 2023-24 no es podran incorporar nous centres i la participació quedarà limitada als que ja el van implementar el curs 2022-23. Per dur-la a terme, una de les persones tècniques de referència del programa (PTR) pactarà amb els centres participants una trobada inicial específica per Educació Infantil, que inclou el marc de referència teòrica del programa, la metodologia de treball i la utilització dels materials del Descobrint. 

Els centres participants que vau sol·licitar els materials en format físic els rebreu al vostre centre les primeres setmanes de curs. 

Clicant a la pestanya trobareu informació concreta sobre la proposta pedagògica:

proposta descobrint

Agenda de dinamitzacions

Per reforçar la tasca docent i promoure els valors de justícia i respecte a la diversitat, la tècnica de referència del «Sigues tu» podrà dur a terme una dinamització a l'aula. Estarà destinada a tots els grups de I5 que participen en el programa. El curs vinent es podrà escollir entre dues opcions: 

  • Una dinàmica a través del conte Visca les ungles de colors! (Alicia Acosta y Luis Amavisca) amb l’objectiu d'explorar la diversitat sexual i de gènere, des del joc i el respecte a les múltiples opcions d’expressió.
  • Una dinàmica per treballar el valor de la diversitat cultural i l'antiracisme través del conte Color carn (Desirée Bela-Lobedde).

 proposta VISCA LES UNGLES DE COLORS!

proposta color carn

La vostra tècnica de referència es posarà en contacte amb vosaltres per dur a terme alguna d'aquestes dues propostes durant el segon trimestre. 

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les competències psicosocials a l'aula, la persona docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora a aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos…  

Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent