Proposta de 4 sessions

Aquesta proposta consta de 4 sessions, les quals tenen com a objectiu treballar les habilitats per a la vida, relacionar-se amb la resta de la classe i alhora dur a terme una labor compartida amb el/la docent. Cal tenir en compte que no és un itinerari, cada proposta es pot treballar de manera independent sense haver-ne tractat cap altra anteriorment. De totes maneres, el tancament de la sessió 4 planteja una activitat per si se n’ha fet més d’una.

Negociació i refús - Negociem!

Autoestima i control intern - Què penses i pensen de tu?

Empatia - L'empatia

Col·laboració i treball en equip - Construïm