Itinerari pantalles - Cicle Superior Primària

Aquest itinerari consta de 4 sessions per treballar l'ús saludable de les pantalles amb l'alumnat de Cicle Superior de Primària. El temps aproximat per cada sessió és d’1:30 h. Els centres que participeu al programa «Sigues tu» teniu la possibilitat que la vostra tècnica de referència del programa dugui a terme alguna de les sessions. 

Per elaborar aquest itinerari, hem tingut en compte que:

  • No ens hem de centrar exclusivament en els riscos.
  • Hem de desmuntar mites al voltant de les pantalles. Hi ha massa coses que es donen per suposades i cal fer una reflexió continuada i treballar el sentit crític.
  • Cal diferenciar quan les pantalles són el símptoma d’un altre problema i quan són la causa d’aquest problema. Sovint les pantalles centren l’atenció, quan realment amaguen d’altres problemes.
  • Cal fomentar el pas del control extern a l’autocontrol per evitar la sobreutilització.
  • Cal fomentar les alternatives i el cara-a-cara. Quan un infant o adolescent té una vida rica, deixa menys espai per a les pantalles. 

Objectius generals

  • Generar espais de reflexió sobre l’ús que l’alumnat fa de les pantalles i les relacions que es generen a través d’aquestes, de manera individual i com a societat.
  • Oferir informació i recursos a l’alumnat per tal que puguin prendre decisions més conscients sobre l’ús que fan de les pantalles.

Els objectius específics estan desenvolupats a cadascuna de les sessions. Amb la voluntat de reduir el número d’hores que l’alumnat s’exposa a l’ús de pantalles, no fem servir cap tipus de suport digital per dur a terme aquest itinerari.

A l'hora de dur a terme les sessions, convidem l’alumnat a seure en rotllana a les cadires, sense les taules. Això ens permet treballar amb el dispositiu grupal, veient-nos les cares, escoltant amb atenció, evitant les converses amb les persones del costat i tenint en compte que totes les experiències i opinions són igual de vàlides. Cal comentar a l’alumnat que cada persona parla per ella mateixa i existeix la llibertat de participar i compartir fins on es vulgui.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE DURANT L'EXECUCIÓ DE L'ITINERARI

SESSIÓ 1 - identitat

sessió 2 - relacions

sessió 3 - ús i abús

sessió 4 - visió crítica