Itinerari de pantalles

A l'actualitat els entorns digitals són el mitjà de relació i socialització més important, especialment en infants i persones joves. Segons dades del darrer informe d'Unicef (2021)

  • El 95% de l'alumnat d'ESO té mòbil i l'edat mitjana en què el comencen a utilitzar són els 10,69 anys.
  • El 98,5 % dels i les adolescents entre 11 i 18 anys tenen almenys 1 xarxa social i el 83,5% 3 o més.
  • El 58,4% dorm amb el mòbil i 21,6% el fa servir després de les 12 h de la nit.
  • El 44,3% fan servir les xarxes per fer amics i no sentir-se sol o sola, l’aspecte relacional s’incrementa amb l’edat.
  • La majoria de les emocions que experimenten a la xarxa son positives, sobretot alegria 97%, tranquil·litat
    79% i suport i comprensió 76% . Però també por (23,8% nois 25,6% noies), angoixa (16,7% nois  i 22,8% noies) i exclusió/discriminació (11,9% nois i 15% noies).
  • El 31,6% estan més de 5 h al dia connectats a Internet i a les xarxes socials.

Així doncs, resulten evidents les seves potencialitats (aprenentatge cooperatiu, d'estratègies metacognitives i de cerca d'informació, vinculació amb els iguals...) i alhora també hi ha riscos (pèrdua de descans, assetjament, pressió estètica, sobrexposició...).

Des de l’equip del «Sigues tu» quan vam començar a treballar en aquest itinerari, el primer dubte que va sorgir va ser com anomenar-lo. Teníem clar que no podíem parlar de “noves” tecnologies i que el concepte TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) havia quedat també obsolet, ja que no inclou la part relacional. Tot i que les sigles TRIC ( Tecnologies de la Relació, la Informació i la Comunicació) serien la definició més exacta, vam optar per utilitzar simplement “pantalles” ja que ens semblava més clar i simple. Entenem com a “pantalles” aquells dispositius electrònics i/o aplicacions telemàtiques que es troben en el nostre quotidià i que tenen un ús essencialment, recreatiu i relacional (videojocs, televisió, ordinador, tauletes, etc.), especialment aquelles que poden donar lloc a problemàtiques a causa dels usos intensius i la sobreexposició.

El «Sigues tu» és un programa d’educació per a la salut amb una visió holística, que té en compte la interconnexió entre les 5 dimensions de la salut: física, mental, social, espiritual i planetària. Des d’aquest marc conceptual, fer un ús saludable de les pantalles abasta diferents elements: des de riscos per a la salut física (falta de son, problemes de visió, posturals...), com aspectes psicològics (identitat, estrès, autoestima, gestió de les emocions...), socials (pertinença, connexió amb els iguals, privacitat...), planetaris (petjada ecològica, residus...) i espirituals (sentit de les relacions, activitats significatives...).  

Per desenvolupar aquest itinerari, ens hem basat en la Guia Preventiva sobre Entorns Digitals adreçada a Professionals que treballen amb Adolescents de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquest document posa de manifest que l’adolescència actual està conformada per una generació de nadius digitals, nascuda durant l’era digital. L’àmplia familiaritat, facilitat i integració dels entorns digitals i les tecnologies en el dia a dia són algunes de les qualitats distintives d’haver nascut durant aquest període.  Els entorns digitals s’han integrat tant, que ja no té sentit diferenciar la realitat digital de la física, sinó que, per aquestes noves generacions, les dues formen part d’una mateixa realitat. Per tant, no és una tasca senzilla per a docents i persones educadores, que han nascut majoritàriament abans dels anys noranta, acompanyar els infants i adolescents en l’ús de les TRIC i es tendeix a posar el focus més en els riscos que en les seves potencialitats. Tanmateix, tal com apunta Adell (2015),  els anomenats nadius digitals «tenen facilitat per a la comprensió del funcionament bàsic dels dispositius i el programari, però tenen les mateixes dificultats que les generacions anteriors per entendre el funcionament de l’ecosistema social. Cal que algú els faciliti els recursos necessaris per entendre el marc digital en el qual es desenvolupa la societat actual. Si som capaços de fer-ho, de tal manera que els processos de comprensió es donin en un context apte per a la creació de mapes mentals propis, aconseguirem, de retruc, ciutadans més crítics i implicats en l’esdevenir de la societat». 

Per aquest motiu, aquest curs 2022-23 estrenem aquesta proposta amb la voluntat d'acompanyar els i les docents i les persones educadores a través del treball de quatre eixos temàtics: identitat, relacions, ús i abús i visió crítica. Us oferim dos itineraris de 4 sessions adreçats a l'alumnat de primària i secundària respectivament.

itinerari pantalles - Primària (5è i 6è)

itinerari pantalles - secundària (1r i 2n d'ESO)