Itinerari Cohesió i Diversitat funcional

En base a la sol·licitud d'un centre educatiu participant al «Sigues tu», que ens va demanar una sessió per promoure la cohesió i el respecte en una aula amb una alumna amb TEA, s'ha elaborat aquest itinerari de 3 sessions per primària per tal de treballar la cohesió grupal i la riquesa de la diversitat. 

sessió 1 - Què sento a l'aula - Tots els cursos

Sessió 2 - Tothom és diferent - cicle inicial i mitjà

Sessió 2 - tothom és diferent - cicle superior 

Sessió 3 - En què et puc ajudaR? - cicle inicial i mitjà

sessió 3 - en què et puc ajudar? - cicle superior