Investiguem habilitats i ODS amb en Hopper

Es tracta d’una sèrie de vídeos i d’activitats pensades per treballar les habilitats per a la vida i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els infants de cicle superior. 

Les aventures i reflexions del Detectiu Hopper serveixen com a punt de partida per treballar una habilitat per a la vida i un o dos ODS a cada història. La sèrie completa consta de dues sessions inicials (una per introduir les habilitats per a la vida i una pels ODS) i de 10 vídeos amb 10 fitxes d'activitats relacionades

Cal tenir en compte que per simplificar la proposta plantegem treballar una sola habilitat i 1 o 2 ODS per cada vídeo. Tot i així, és possible que trobeu diverses habilitats i ODS interconnectats en el mateix vídeo, ja que aquesta és la seva naturalesa i és difícil separar-ho. L’objectiu pedagògic és oferir diferents oportunitats d’aprenentatge per treballar cadascuna de les 10 habilitats per a la vida i els 17 ODS al llarg dels diferents vídeos de la sèrie Investiguem habilitats amb el detectiu Hopper.

SESSIÓ INTRODUCTÒRIA HABILITATS PER A LA VIDA

SESSIÓ INTRODUCTÒRIa ods

1- AUTOESTIMA I CONTROL INTERN  ODS 4 I 8                                     

VÍDEO La trucada decisiva

2- MANEIG DELS SENTIMENTS I LES EMOCIONS    ODS 1 I 2         

VÍDEO Muntanya russa

3- MANEIG DE LA TENSIÓ I L'ESTRÈS   ODS 3                                                                

VÍDEO No tinc temps

4- COMUNICACIÓ INTERPERSONAL   ODS 9                                                                   

VÍDEO On / Off

5- NEGOCIACIÓ I REBUIG   ODS 6 I 12                                                                               

VÍDEO No, gràcies

6- EMPATIA   ODS 5

VÍDEO Digues...T'escolto

7- COL·LABORACIÓ I TREBALL EN EQUIP   ODS 16 I 17                                                 

VÍDEO Fem pinya!

8- ADVOCACIÓ I DEFENSA   ODS 10 I 13                                                                           

VÍDEO Podem fer-hi alguna cosa?

9- PRESA DE DECISIONS I SOLUCIÓ DE PROBLEMES   ODS 11 I 15                             

VÍDEO Obrim per vacances

10- PENSAMENT CRÍTIC   ODS 7 I 14                                                                               

 VÍDEO Qui diu la veritat?