Informació per a centres educatius i associacions de famílies

El taller «Com parlar als infants» és un programa de formació en criança positiva per a famílies dels centres educatius d'infantil i primària de la demarcació de Girona que ja facin el «Sigues tu». Es basa en el llibre que porta el mateix nom «Com parlar als infants perquè escoltin i com escoltar perquè parlin» de l'Adele Faber i l'Elaine Mazlish amb el material de la Júlia Mateo, Máster Trainer a l'Estat Espanyol de la certificació del programa.

OBJECTIUS: 

  • Sentir-nos bé i amb seguretat en la criança
  • Aprendre a gestionar els conflictes de manera positiva
  • Escoltar i dialogar per entendre’s millor
  • Reconèixer els sentiments i les emocions
  • Aprendre a posar normes i límits de forma respectuosa
  • Estimular l’autonomia i l’autoestima dels infants
  • Millorar la convivència familiar
  • Connectar amb els infants perquè se sentin vistos, segurs i recolzats

METODOLOGIA: Consta d'entre 4 i 6 sessions de fins a dues hores amb una periodicitat setmanal o quinzenal. Es faran prioritàriament en format presencial, però també s'oferirà algunes edicions en format telemàtic. 

S’hi desenvolupen de manera pràctica i a través de les experiències personals els continguts següents: expressar i gestionar els sentiments i les emocions, l'escolta activa i l’empatia, fomentar la col·laboració familiar, resoldre els problemes quotidians de manera positiva, trobar alternatives al càstig, negociar i establir acords, l’elogi i l’autoestima i com fugir de les etiquetes

Es podrà realitzar una sessió addicional de retrobament, unes setmanes després de finalitzar la darrera sessió. El taller està dinamitzat per professionals certificades en la metodologia «Com parlar als infants».

ORGANITZACIÓ i DIFUSIÓ: El programa es desenvoluparà amb el suport de l’associació de famílies de l’escola i la mateixa escola, qui acordaran amb els tècnics del programa la seva organització, difusió i seguiment de la implementació. 

SERVEI D'INFANTS: Per facilitar la participació de les famílies es podrà organitzar un grup d’infants (de P3 a 6è de primària) amb monitoratge. Es treballen de forma lúdica els continguts del «Sigues tu». 

SERVEI DE SUPORT: Es podrà disposar d’una segona facilitadra especialitzada en els grups de famílies en els quals sigui necessari disposar d'un suport per assolir els objectius del programa.  Es farà una adaptació de la metodologia i de la implementació. 

El taller és gratuït. Les persones participants rebran un quadern de treball per seguir els continguts del programa. 

Podeu sol·licitar-lo a: info@siguestu.cat