Informació per a centres educatius, associacions de famílies i ajuntaments

El taller «Com parlar als infants» és un programa de formació en criança positiva per a famílies de la demarcació de Girona. Es basa en el llibre que porta el mateix nom «Com parlar als infants perquè escoltin i com escoltar perquè parlin» de l'Adele Faber i l'Elaine Mazlish amb el material de la Júlia Mateo, Máster Trainer a l'Estat Espanyol de la certificació del programa.

OBJECTIUS GENERALS

 • Facilitar a les famílies espais de formació i reflexió sobre la salut i el benestar dels infants, adolescents i joves.
 • Proporcionar estratègies de criança positiva i acompanyar les famílies en les seves tasques educatives i de cura.
 • Fomentar la formació i els espais compartits entre les famílies, els professionals i la ciutadania en general per potenciar el desenvolupament de les polítiques públiques sobre criança positiva i bon tracte infantil.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Sentir-nos bé i amb seguretat en la criança.
 • Aprendre a gestionar els conflictes de manera positiva.
 • Escoltar i dialogar per entendre’s millor.
 • Reconèixer els sentiments i les emocions.
 • Aprendre a posar normes i límits de forma respectuosa.
 • Estimular l’autonomia i l’autoestima dels infants.
 • Millorar la convivència familiar.
 • Connectar amb els infants perquè se sentin vistos, segurs i recolzats.

METODOLOGIA

Consta de 6 sessions de 2 hores de durada cadascuna (es pot demanar el format reduït de 4 sessions) que es realitzen un cop a la setmana. S’hi desenvolupen de manera pràctica i a través de les experiències personals els continguts següents: ajudar els infants a gestionar les emocions i els sentiments, fomentar la col·laboració familiar, buscar alternatives al càstig, estimular l’autonomia, l’elogi i l’autoestima i com desfer-nos de les etiquetes. Les persones participants rebran un quadern de treball per seguir els continguts del programa.  

Es podrà realitzar una sessió addicional de retrobament, unes setmanes després de finalitzar la darrera sessió. El taller està dinamitzat per professionals certificades en la metodologia «Com parlar als infants».

ORGANITZACIÓ i DIFUSIÓ

Les sessions es podran dur a terme en centres educatius o en altres equipaments municipals. Per organitzar-les i crear el grup de famílies és necessària la col·laboració d’un responsable del recurs municipal, centre educatiu o entitat. Dipsalut facilita materials de difsió i gestiona tot el procés d'inscripcions. També és important disposar d'un grup mínim de 10-12 persones per poder tirar endavant un taller de famílies. 

En l’organització d’aquest taller, es poden incloure aquest dos serveis associats:

 • Servei de monitoratge per a infants: de forma paral·lela a les sessions dels adults es pot organitzar uns tallers educatius amb els infants. Estan conduïts per monitoratge i es realitzen activitats d’educació emocional des el lleure educatiu. Això permet afavorir l’assistència de les famílies a la formació, i en especial de les parelles, i promoure la continuïtat del treball d’aquestes competències psicosocials a casa amb tota la família.

 • Servei de suport: en aquells contextos ens els quals existeixin barreres que dificultin l’assoliment dels objectius del taller es podrà comptar amb el suport d’una professional especialitzada en mediació comunitària, que permetrà adaptar la metodologia i la implementació del taller formatiu a aquells casos que ho requereixin.

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

SOL·LICITUD DEL PROGRAMA (del 29 de novembre 2022 al 31 d’octubre de 2023)

Els centres educatius o associacions de famílies d’alumnes (AMPA/AFA) han de comunicar al seu ajuntament que els sol·liciti el programa de famílies de Dipsalut. L'ajuntament ha d efer la sol·licitud des del SIMSAP, des de la Seu Electrònica:

Altres administracions i entitats que atenguin les famílies i vulguin desenvolupar una estratègia de criança positiva també poden demanar el “Sigues tu, famílies” des de la Seu Electrònica: