Graella de recursos de l'Eix Participació

Habilitat

Dinàmica

Història

Autoestima i control intern

Imaginant el futur

La pitonissa

Empatia

Què no faria jo per tu?

La barbacoa*

Negociació i rebuig

Projecte de vida

Vull ser feliç

Comunicació interpersonal

Autoorganització

On ho fem?*

Presa de decisions i solució de problemes

Compromís social

De mentidera a animosa

Col·laboració i treball en equip

Aprenentatge i servei solidari

Amb classe*

Advocació i defensa

Participació política

Amb reserves

Pensament crític

Ciutadania activa

Només sé que no sé res

Maneig dels sentiments i les emocions

Corresponsabilitat i tasques

A sis mans*

Maneig de la tensió i l'estrès

Fent camí

La resiquè?

* Històries que tenen la transcripció i les preguntes de debat per dur a terme la proposta Vivenciem el Som-hi!