Graella de recursos de l'Eix Convivència

Habilitat

Dinàmica

Història

Autoestima i control intern

Petició d'ajuda

Barallat amb la brega*

Empatia

Esport i cordialitat

A jugar!

Negociació i rebuig

Xenofòbia

Compta amb mi*

Comunicació interpersonal

Assetjament escolar

Cor trencat*

Presa de decisions i solució de problemes

Violència viària

JoT'heVist

Col·laboració i treball en equip

Estigmatització del jovent

Perill públic*

Advocació i defensa

Desinterès escolar

L'invisible

Pensament crític

Ciutadania activa

És cosa nostra?*

Maneig dels sentiments i les emocions

Violència intrafamiliar

Un telemeteorit

Maneig de la tensió i l'estrès

Sida i inclusió social

Positiva

* Històries que tenen la transcripció i les preguntes de debat per dur a terme la proposta Vivenciem el Som-hi!