Graella de recursos de l'Eix Addiccions

Habilitat

Dinàmica

Història

Autoestima i control intern

Diversió sense drogues

Com si res*

Empatia

Escolta activa

Deixa'm les orelles

Negociació i rebuig

Resistència a la pressió del grup

Sense embuts*

Comunicació interpersonal

Llibertat a temps complet

Del principi a la fi

Presa de decisions i solució de problemes

Decisions autònomes

Massa dubtes perjudiquen la salut

Col·laboració i treball en equip

Consum de drogues i legalitat

Vetos

Advocació i defensa

Noves addiccions

La prova*

Pensament crític

Veritats sobre el tabac

Sembla veritat

Maneig dels sentiments i les emocions

Relacions íntegres

Amors ebris*

Maneig de la tensió i l'estrès

Sobremedicació

Quin descans!

* Històries que tenen la transcripció i les preguntes de debat per dur a terme la proposta Vivenciem el Som-hi!