Formació Claustre de Secundària

En funció dels interessos dels centres participants, es proposa una oferta formativa per tal que els centres la puguin dur a terme a distància a través d'una plataforma virtual. Aquesta formació és exclusiva pels centres de la demarcació de Girona que estan duent a terme el programa «Sigues tu». Per tal d'acollir la formació caldrà que el centre garanteixi una assistència mínima de 8 docents. Un cop concedida la formació per part de Dipsalut, els centres que vulguin el corresponent reconeixement administratiu del Departament d'Educació caldrà que es posin en contacte amb el CRP corresponent. 

IMPORTANT: Si no ho ha fet durant el primer termini el mes de juny, la persona gestora de cada centre podrà fer la sol·licitud de la formació de l'1 al 30 de setembre de 2022. Un cop superat aquest termini, podeu d'enviar-nos un correu electrònic concretant la vostra demanada a info@siguestu.cat. 

Cursos disponibles

Gestió de les emocions

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 10 hores de durada. L'objectiu d'aquesta formació és potenciar les habilitats que permetin als i les participants realitzar accions per afavorir la gestió de les emocions a l'aula. Durant les sessions es proposaran dinàmiques que fomentaran l'aprenentatge a través de la participació i vivència dels participants. La reflexió serà l'eina que permetrà transferir els recursos descoberts a l'espai professional.

A càrrec de Pau López

La mort i el dol a l'aula

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 10 hores de durada. L'objectiu és conèixer els processos de dol dels infants a les diferents etapes evolutives, posar en pràctica les principals estratègies d'intervenció en els processos de dol en infants i facilitar eines per fer pedagogia de la mort a l'aula. Durant les sessions es tractaran aspectes bàsics la mort, els processos de dol en infants, els falsos mites, les emocions i conductes que es poden donar... 

A càrrec de Carme Dolz 

Educant en l'ús de les pantalles

Persones destinatàries: Docents de secundària 

Es tracta d'una formació de 6 hores de durada. L'objectiu és coneixer les potencialitats i els riscos dels entorns digitals, els aspectes més importants a treballar (identitat, usos i sobreutilització, visió crítica i relacions)  i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula. 

Persona formadora a determinar

Diversitat cultural

Persones destinatàries: Docents de secundària 

Es tracta d'una formació de 6 hores de durada. És un taller que inclou el desenvolupament teòric, conceptual i pràctic sobre la diversitat i la convivència adaptades a la realitat del centre educatiu. Té l'objectiu de fomentar la reflexió i l’aprofundiment en relació a la perspectiva intercultural i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula. 

Persona formadora a determinar

Conflictes i processos restauratius

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 10 hores de durada. És un format taller que inclou el desenvolupament teòric, conceptual i pràctic sobre la gestió del conflicte adaptat a la realitat del centre educatiu. L'objectiu és analitzar el conflicte des d'un punt de vista constructiu i restauratiu i conèixer i practicar a l'aula la mirada restaurativa i els cercles de paraula.

Persona formadora a determinar

Diversitat sexual i de gènere

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 6 hores de durada. Durant les sessions es tractaran aspectes bàsics sobre sexualitat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere i s'oferiran estratègies i recursos per treballar aquesta temàtica a l'aula. Es podran prioritzar les temàtiques i es construiran propostes educatives concretes en base a les necessitats dels i les participants.

Persona formadora a determinar