Formació de centre Secundària

En funció dels interessos dels instituts participants, es proposa una oferta formativa per dur a terme al centre educatiu. Aquesta formació és exclusiva pels centres de la demarcació de Girona que estan duent a terme el programa «Sigues tu». Per tal d'acollir la formació caldrà que el centre garanteixi una assistència mínima de 8 docents.

Un cop concedida la formació per part de Dipsalut, els centres que vulguin el corresponent reconeixement administratiu del Departament d'Educació caldrà que es posin en contacte amb el CRP corresponent. Les formacions que es proposen són de 15h lectives (10 hores presencials i 5 d'aplicació dels continguts a l'aula), ja que és el mínim d'hores que acredita el Departament d'Educació. No obstant això, es poden reduir aquest nombre d'hores per adaptar la formació a les necessitats de cada centre. 

IMPORTANT: La persona gestora de cada centre podrà fer la sol·licitud de la formació de l'1 al 29 de setembre de 2023. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. 

Cursos disponibles

Gestió de les emocions

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. L'objectiu d'aquesta formació és potenciar les habilitats que permetin als i les participants realitzar accions per afavorir la gestió de les emocions a l'aula. Durant les sessions es proposaran dinàmiques que fomentaran l'aprenentatge a través de la participació i vivència dels participants. La reflexió serà l'eina que permetrà transferir els recursos descoberts a l'espai professional. 

Educació antiracista

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. És un taller que inclou el desenvolupament teòric, conceptual i pràctic sobre la diversitat i la convivència adaptades a la realitat del centre educatiu. Té l'objectiu de fomentar la reflexió i l’aprofundiment en relació a la perspectiva antiracista i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula. 

Educació sexual i afectiva

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. Durant les sessions es tractaran aspectes bàsics sobre sexualitat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere i s'oferiran estratègies i recursos per treballar aquesta temàtica a l'aula. Es podran prioritzar les temàtiques i es construiran propostes educatives concretes en base a les necessitats dels i les participants.

Educant en l'ús de les pantalles

Persones destinatàries: Docents de secundària

Es tracta d'una formació de 15 hores de durada. L'objectiu és coneixer les potencialitats i els riscos dels entorns digitals, els aspectes més importants a treballar (identitat, usos i sobreutilització, visió crítica i relacions)  i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula.