Formació presencial

Formació en Habilitats per la vida i gestió de conflictes a l'espai menjador

Aquesta formació està dissenyada per proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de forma respectuosa i comprensiva davant els conflictes, per tal de promoure les cures a tots nivells i assolir un major benestar per totes les parts implicades. 

Persones destinatàries: Monitoratge de menjador de les escoles que estan duent a terme el «Sigues tu».

Dates i format: Es durà a terme en format presencial durant el primer i segon trimestre del curs 2023-24 a diferents localitzacions de la demarcació de Girona en horari de matins (de 9:15 a 11:45) o tardes (de 16:30 a 19:00).

Objectius

  • Conèixer les diferents dimensions de la salut i el marc de les habilitats per a la vida
  • Introduir la teoria i facilitació de grups
  • Conèixer com funcionen les emocions i practicar estratègies per ajudar els infants a gestionar-les
  • Practicar estratègies de comunicació no violenta i gestió de conflictes

Continguts 

El curs està dividit en tres sessions de 2 h 30 min de durada cadascuna en les quals es treballaran aquestes temàtiques: 

  • Concepte de salut, habilitats per a la vida, tipus d'emocions, reconeixement i gestió emocional, escolta activa i distorsions i el rol de la persona facilitadora.  
  • Estils comunicatius, comunicació no violenta, fases del conflicte i la seva gestió.

Metodologia

La formació té una durada de 7.5 hores presencials. A través de dinàmiques en moviment i casos pràctics, es treballaran els conceptes teòrics. Es proposarà una tasca voluntària per aplicar els continguts a la feina i acabar d'integrar tots els conceptes. Aquesta metodologia permet, tot seguint la temàtica i els objectius del curs, acollir i atendre les inquietuds i demandes de l’alumnat. La formació es basa principalment en la participació activa, la vivència i la pràctica, partint de l’experiència prèvia i de les necessitats dels i les participants. 

Certificació

Aquesta activitat està acreditada per Dipsalut. Es poden optenir dos tipus d'acreditació en funció de si es duu a terme o no la tasca voluntària:
Certificat d'assistència de 7.5h: El podran obtenir les persones que assisteixin al 80% de les hores presencials.
Certificat d'aprofitament de 10h: El podran obtenir les persones que assisteixin al 80% de les hores presencials i que entreguin i hagin obtingut una valoració positiva en la tasca proposada. 

Persones formadores

Professionals de l'equip d'intervenció als centres educatius del «Sigues tu».

Inscripcions

Tenen prioritat aquells profesionals que treballin en un centre educatiu que formi part del programa «Sigues Tu». En el cas que quedessin places per cobrir, es podrien omplir amb professionals d'altres centres.
Des de Dipsalut s'enviarà una enllaç a les persones destinatàries, a través de les seves empreses o dels centres educatius on treballen, per tal que es puguin inscriure. Cal fer la inscripció com a màxim 5 dies abans que comenci el curs. 
Tanmateix, llistem tot seguit els enllaços als formularis d'inscripció a les diferents edicions de la formació:

Alt Empordà: inscripcions tancades
Edició de tarda. Dies 10, 17 i 24 d'octubre de 2023, de 16:30 a 19:00h. Figueres. Espais del CRP del Servei Educatiu de l'Alt Empordà, a l'avinguda Maria Àngels Anglada, 13 de Figueres. 
Edició de matí. Dies 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2023, de 9:15 a 11:45h. Figueres. Espais del CRP del Servei Educatiu de l'Alt Empordà, a l'avinguda Maria Àngels Anglada, 13 de Figueres.

Baix Empordà: inscripcions edició tarda
Edició de matí. Dies 20, 27 d'octubre i 3 de novembre de 2023. Horari de 9.15 a 11.45h. Centre Cívic (Espai Escoles Velles) a la Plaça Poeta Sitjar de Castell d’Aro. Inscripcions tancades.
Edició de tarda. Dies 17, 24 i 31 de gener de 2024. Horari de 16:30 a 19:00h. Sala de Plens Consell Comarcal del Baix Empordà al c. dels Tarongers, 12 de La Bisbal d’Empordà.

Gironès: inscripcions edició tarda
Edició de matí. Dies 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2023. Horari de 9.15 a 11.45h a la sala de formació de Dipsalut, c/Pic de Peguera 15, Girona. 
Edició de tarda. Dies 17, 24 i 31 de gener de 2024. Horari de 16:30 a 19:00h a la sala de formació de Dipsalut, c/Pic de Peguera 15, Girona.

La Selva: inscripcions  
Edició matí. Dies 5,19 i 26 de febrer de 2024. Horari de 9.15 a 11.45h a la Biblioteca Comarcal de  Blanes - Passeig de Catalunya, 2 de Blanes

Garrotxa: inscripcions 
Edició de tarda. Dies 9, 16 i 24 d'abril de 2024. Horari de 16:30 a 19:00h, al Servei Educatiu de la Garrotxa, carrer dels Garganta s/n d'Olot

Ripollès: inscripcions 
Dies 10, 17 i 24 d'abril de 2024. Horari de 16:30 a 19:00h, a la Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal de Ripoll, al Carrer Progrés, 22 de Ripoll.