Formació per l’equip de monitores i monitors

Tornar

A continuació us presentem els recursos formatius de la proposta "Un estiu per emocionar-se". Es tracta de diferents vídeos curts on trobareu pautes i recursos pràctics per a acompanyar emocionalment els infants que participen en el vostre casal. 

Els tres primers vídeos són introductoris i expliquen què són les emocions, com es classifiquen i la relació entre emoció, pensament i conducta. Els següents vídeos se centren en explicar les propostes de jocs i activitats concretes per ajudar els infants a reconèixer i gestionar les 5 emocions bàsiques: alegria, tristesa, por, ràbia i amor. 

Introducció (3 vídeos)

Què són les emocions? (8:59 min)
En aquest vídeo s'explica què són les emocions, els seus components i les diferències entre les emocions, els sentiments, el temperament i l'estat d'ànim.

Classificació de les emocions (7:50 min)
En aquest vídeo s'explica per a què serveixen les emocions i la seva classificació en negatives i positives.

Gimnàstica emocional (11:13 min)
Aquest vídeo explica la relació entre pensament, emoció i conducta i com podem millorar la nostra intel·ligència emocional a través de la presa de consciència.  

Propostes de jocs i activitats (6 vídeos)

Introducció general dels Jocs i activitats (2:56 min)
En aquest vídeo s'expliquen consideracions generals dels jocs i activitats que trobareu en els vídeos següents.  

Jocs i activitats de l'ALEGRIA (11:06 min)
En aquest vídeo s'expliquen les diferents propostes de jocs i activitats per treballar l'emoció de l'ALEGRIA als casals d'estiu.

Jocs i activitats de la TRISTESA (7:14 min)
En aquest vídeo s'expliquen les diferents propostes de jocs i activitats per treballar l'emoció de la TRISTESA als casals d'estiu. 

Jocs i activitats de la POR (8:38 min)
En aquest vídeo s'expliquen les diferents propostes de jocs i activitats per treballar l'emoció de la POR als casals d'estiu. 

Jocs i activitats de la RÀBIA (9:06 min)
En aquest vídeo s'expliquen les diferents propostes de jocs i activitats per treballar l'emoció de la RÀBIA als casals d'estiu. 

Jocs i activitats de l'AMOR (7:26)
En aquest vídeo s'expliquen les diferents propostes de jocs i activitats per treballar el sentiment de l'AMOR als casals d'estiu. 

Tornar