Formació inicial

Per poder implementar el programa idòniament, els i les docents reben una formació inicial en el seu centre educatiu, que s'adapta en funció de les necessitats i els anys d'implementació del programa. Té una durada aproximada d'1h 30 minuts. Teniu diferents opcions formatives en funció del tipus d'ensenyament.

Formació inicial educació infantil

formació inicial primària

formació inicial secundària

formació inicial PFI

formació inicial CFA