Trobada inicial secundària

Per poder implementar el programa idòniament, una persona tècnica referent del programa (PTR) planificarà amb els centres participants una Trobada inicial amb l'objectiu d'introduir el marc conceptual i explicar amb detall els materials, la metodologia i els serveis que inclou en programa. Té una durada aproximada d'1h 30 minuts. En el següent enllaç trobareu un resum de la informació més important a tenir en compte a l'hora d'aplicar el programa: 

Resum del programa

Quan programeu aquesta sessió, podeu triar entre aquestes 4 diferents opcions: 

  • TROBADA INICIAL DE PRIMER ANY Adreçada als centres o professorat de nova incorporació al programa. Per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos al «Sigues tu». 

  • INTRODUCCIÓ A LA COHESIÓ DE GRUP: Adreçada als centres que van fer el «Sigues tu» el curs passat o amb anterioritat. Té els objectius de fomentar el sentiment de pertinença i la unió, enfortir el benestar emocional, entendre la diversitat com a valor afegit del grup i posar consciència en les diferents dinàmiques i rols per millorar com a grup. En el següent enllaç trobareu recursos específics per treballar la cohesió de grup a l'aula. 

Recursos cohesió de grup 

  • INTRODUCCIÓ A LA SEXOAFECTIVITAT: Adreçada als centres que van fer el «Sigues tu» el curs passat o amb anterioritat. Té l'objectiu d'oferir un marc d'actuació des de l'enfocament del «Sigues tu», definir la sexualitat i ampliar la noció de salut sexual a les diferents esferes de la vida humana: física, emocional, social, ambiental i espiritual i proposar recursos i estratègies per abordar-ho amb l'alumnat.

recursos sexoafectivitat

  • INTRODUCCIÓ ALS ENTORNS DIGITALS I L'ÚS DE PANTALLES: Adreçada als centres que van fer el «Sigues tu» el curs passat o amb anterioritat. Té l'objectiu de coneixer les potencialitats i els riscos dels entorns digitals, els aspectes més importants a treballar (identitat, usos i sobreutilització, visió crítica i relacions)  i oferir recursos i estratègies per abordar-ho a l'aula en el marc del programa. 

recursos ENTORNS DIGITALS I ÚS DE PANTALLES